Oczywiście ten problem nie dotyczy przelewów natychmiastowych realizowanych w systemie Express Elixir – te dostępne są także w dni świąteczne. Podobnie jak przelewy BLIK na numer telefonu.

Piątek 2 kwietnia jest dniem roboczym

W czasie dni wolnych od pracy, a do takich należą dni w okresie Świąt Wielkanocnych, system Elixir i Euro Elixir też „ma wolne”. Piątek 2 kwietnia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Rozliczenia realizowane są standardowo w czasie jednej z trzech sesji odbywających się w dni robocze, w godzinach: 9:30, 13:30 i 16:00. Odstępstwem od tego standardu są dni ustawowo wolne od pracy i weekendy. W piątek 2 kwietnia system Elixir będzie funkcjonować jak w każdy inny dzień roboczy. Trzeba jednak pamiętać, że przelewy zlecone do KIR przez banki po godz. 16.00 tego dnia, zostaną rozliczone w trakcie porannej sesji kolejnego dnia roboczego, czyli we wtorek 6 kwietnia.

W przypadku Euro Elixir – systemu rozliczającego przelewy w unijnej walucie (krajowe i transgranicze) – przerwa w działaniu potrwa dłużej i obejmie również 2 kwietnia, ponieważ w wielu krajach europejskich Wielki Piątek to tzw. banking holiday, czyli dzień wolny od pracy.

Express Elixir działa nawet w Święta Wielkanocne

Niezależnie od świątecznej przerwy w działaniu systemów rozliczeniowych, do dyspozycji klientów banków pozostaje system przelewów natychmiastowych Express Elixir. System działa w trybie 24/7/365, także w weekendy i święta, umożliwiając przesyłanie środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach. Realizacja przelewu natychmiastowego uwarunkowana jest jednak dostępnością banku nadawcy i odbiorcy w danym momencie, a ta – np. ze względu na przerwy konserwacyjne – może być ograniczona.

/KIR/Fintek.pl