Korzystający z PekaoBiznes24 przedstawiciele małych i średnich firm oraz korporacji, otwierając nowy rachunek mogą określić wybrane parametry, takie jak np. typ rachunku: bieżący, pomocniczy czy funduszy celowych. Mogą także m.in. oznaczyć cel założenia tego konta, czy ma być powiązane z rachunkiem VAT, a także wybrać walutę rachunku oraz częstotliwość i formę wyciągów.

Nowość dla firm w Banku Pekao

Klient może korzystać z rachunku za pomocą PekaoBiznes24 już w ciągu minuty od momentu złożenia wniosku. Co ważne, formularz wniosku został skonstruowany w sposób przejrzysty, aby zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów przy wypełnianiu. Po otwarciu rachunku i jego pełnej parametryzacji klient otrzymuje potwierdzenie otwarcia konta w formie elektronicznej z pieczęcią kwalifikowaną banku.

W kwietniu tego roku w strefie samoobsługowej PekaoBiznes24 uruchomiona została nowa odsłona wniosku „Dyspozycja ogólna”. Dzięki niej przedstawiciele firm mogą przekazać do banku drogą elektroniczną dokumenty o szerokim zakresie, dotyczące m.in. obsługi bieżącej, np. rachunku i innych posiadanych produktów bankowości transakcyjnej, finansowania działalności oraz finansowania handlu, bankowości elektronicznej, czy produktów skarbowych.

Za pomocą Dyspozycji ogólnej można również zdalnie podpisywać umowy i aneksy, w tym umowy z zastrzeżoną formą pisemną pod rygorem nieważności. Wnioski złożone za pomocą Dyspozycji ogólnej są procesowane z wykorzystaniem hiperautomatyzacji, w tym elementów sztucznej inteligencji – czytamy w komunikacie.