– W maju zaproponowaliśmy wypłatę najwyższej od wielu lat dywidendy na akcję w wysokości 3,5 zł za lata 2019 i 2020, tj. prawie o połowę wyższą niż średnia wypłata od IPO. W sumie chcemy przeznaczyć na ten cel rekordowe 3 mld zł, czyli więcej niż jakakolwiek spółka giełdowa w tym roku – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Wyniki PZU w I kwartale 2021 roku

Zysk przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł 897 mln zł, co jest najwyższym od 3 lat wynikiem osiągniętym w I kwartale roku, a także stanowi prawie 47% wyniku netto osiągniętego w całym 2020 roku. 

– W I kw. 2020 roku działalność bankowa spowodowała konieczność dokonania 516 mln zł odpisu w ciężar wyniku, natomiast w I kw. 2021 roku ten segment kontrybuował pozytywnie do wyniku netto w wysokości 86 mln zł. Jednocześnie sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przez banki Grupy PZU podwoiła się rok do roku, co przekłada się na wzrost przychodów w segmencie ubezpieczeń życiowych – zwraca uwagę dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

W komunikacie czytamy także o inwestycjach Grupy PZU. Portfel inwestycyjny przypisany do działalności ubezpieczeniowej charakteryzuje się wysokim poziomem dywersyfikacji i bezpieczeństwa. Na koniec I kw. 2021 roku głównym jego składnikiem były obligacje – w 66% skarbowe i w 16% korporacyjne.

Wynik osiągnięty na lokatach Grupy PZU w I kw. 2021 roku wyniósł 2,4 mld zł, tj. wzrósł o 75,5% r/r. W tym wynik na lokatach z tytułu działalności bankowej wzrósł o 2,4% r/r.

W kwietniu PZU poinformowało także o nawiązaniu współpracy z PKP, dzięki czemu pracownicy tej drugiej spółki skorzystają z pożyczek pracowniczych na platformie Cash.

KIlka tygodni temu Grupa PZU podsumowała także współpracę ze startupami. Nowa strategia na lata 2021-2024 zakłada coroczne inwestycje w kwocie 100 mln złotych w obszary związane z szeroko rozumianą transformacją cyfrową oraz innowacjami.