Polacy mają niemal 40 milionów umów bankowości elektronicznej. Nic więc dziwnego, że Związek Banków Polskich zdecydował się zlecić badania weryfikujące obecny stan tego sektora. Oto najważniejsze wnioski jakie z niego płyną:

Popularność bankowości mobilnej w Polsce stale rośnie

Pierwszy kwartał 2022 roku po raz kolejny przyniósł dynamiczny wzrost liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych. Liczba klientów korzystających z e-bankowości za pomocą telefonów i tabletów wzrosła o blisko 6% w stosunku do poprzedniego okresu.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba klientów korzystających z tego kanału komunikacji z bankiem wzrosła o 9,4%. Najbardziej widoczny wzrost zaobserwować można jednak w obszarze aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych, których liczba w ciągu roku zwiększyła się o 20% – wynika z raportu Związku Banków Polskich „NetB@nk – bankowość internetowa, mobilna, płatności bezgotówkowe”.

Natomiast w odniesieniu do I kwartału 2021 roku odnotowano wzrost o 21%. Obecnie, całkowita liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej to 17,5 miliona. To osoby, które przynajmniej raz w miesiącu korzystają z aplikacji bankowych.

Co więcej, liczba rachunków klientów indywidualnych, którzy mają dostęp do usług bankowości internetowej wynosiła niemalże 40 mln. Nastąpił tutaj wzrost o niespełna 1,5% w stosunku do IV kwartału 2021 roku.

W tym gronie, blisko 22 mln klientów loguje się do serwisów bankowości online przynajmniej raz w miesiącu i także w tym przypadku obserwujemy wzrost aktywności użytkowników – odpowiednio o 3,4% w ujęciu kwartalnym i 9,3% w porównaniu rok do roku.

Klientów „only mobile” wcale nie przybywa

Liczba logujących się do serwisów bankowych jedynie przy użyciu smartfona wynosi obecnie w Polsce prawie 10 mln. To stanowi 57% wszystkich klientów mobilnych. Do tej pory to właśnie w segmencie mobile only notowano najwyższe wzrosty kwartalne, ale w odniesieniu do IV kwartału 2021 roku wzrost takich użytkowników wyniósł 1% wobec 7% notowanych w kwartale IV 2021 i 11% w kwartale III 2021.

– Dane z raportu NetB@nk wskazują na dalszy wzrost aktywnego wykorzystania zdalnych kanałów dostępu w I kwartale 2022 roku. Mimo spadku dynamiki w segmencie mobile only, bankowość mobilna w dalszym ciągu pozostaje najszybciej rozwijającym się segmentem bankowości elektronicznej, co potwierdza, że Polacy doceniają wygodę i dostępność szeregu usług dodatkowych w aplikacjach bankowych na urządzenia mobilne – mówi Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Segment klientów MSP także spada

W przeciwieństwie do obserwacji z ubiegłego kwartału, w omawianym okresie odnotowano 3% spadek użytkowników. Zmniejszyła się także liczba aktywnych klientów tego sektora do 2,3 mln osób, co stanowi o 5% mniejszy wynik w porównaniu do IV kwartału 2021 roku.

W danych za Q1 2022 roku dotyczących systemu rozliczeniowego Express Elixir można zaobserwować ponowny wzrost liczby i wartości transakcji natychmiastowych. Odnotowano 43 mln transakcji, co stanowi wzrost o ponad 8,7% w stosunku do ubiegłego kwartału. Natomiast w odniesieniu do I kwartału 2021 roku wzrost ten wyniósł prawie 97%. A o blisko 0,5% do wartości 29 mld złotych wzrosła wartość obrotów.

W pozostałych systemach rozliczeń prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową tj. Elixir, odnotowano spadek liczby transakcji o niemalże 3,5% oraz ich wartość o 5,4% względem IV kwartału 2021 roku. W systemie Euro Elixir, realizującym przelewy w europejskiej walucie, liczba transakcji wyniosła 11 mln, co oznacza spadek o ponad 3%. Wartość realizowanych płatności spadła natomiast o 5,5% i wyniosła na koniec I kwartału 2022 roku 76 mld euro.

Pełna wersja Raportu „NetB@ank” dostępna jest tutaj.