Adrian Kurowski

Adrian Kurowski

Dyrektor Visa w PolsceAbsolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula).Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w firmie doradczej KPMG, gdzie przez pięć lat kierował projektami dla instytucji finansowych, m.in. z zakresu optymalizacji procesów wewnętrznych czy wzrostu dochodowości. W 2006 r. objął stanowisko kierownika ds. portfela kart kredytowych w Polbank EFG, gdzie odpowiadał za wdrażanie programów partnerskich i wzrost dochodowości portfeli kart kredytowych.Z Visa związany od 2011 r., kiedy to objął praktykę konsultingową dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i przez ponad 3 lata realizował wiele projektów dotyczących wdrożenia nowych strategii produktowych czy optymalizujących zarządzanie portfelami kartowymi w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.Od października 2014 r. dyrektor Visa w Polsce.

Posty użytkownika:

Życie w przyszłości

3 miesiące temu Adrian Kurowski
Cyfrowa rewolucja, która dzieje się na naszych oczach, codziennie przypomina nam, że sojusz biznesu i technologii to już po prostu konieczność.