Partner serwisuVisa dla biznesu

Adrian Kurowski

Dyrektor Visa w Polsce Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula). Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w firmie doradczej KPMG, gdzie przez pięć lat kierował projektami dla instytucji finansowych, m.in. z zakresu optymalizacji procesów wewnętrznych czy wzrostu dochodowości. W 2006 r. objął stanowisko kierownika ds. portfela kart kredytowych w Polbank EFG, gdzie odpowiadał za wdrażanie programów partnerskich i wzrost dochodowości portfeli kart kredytowych. Z Visa związany od 2011 r., kiedy to objął praktykę konsultingową dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i przez ponad 3 lata realizował wiele projektów dotyczących wdrożenia nowych strategii produktowych czy optymalizujących zarządzanie portfelami kartowymi w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Od października 2014 r. dyrektor Visa w Polsce.

Artykuły autora:

Budowanie fundamentów pod przyszły wzrost
June 22, 2020, 1:03 PM

Lendtech to jeden z tych sektorów, który musi liczyć się z konsekwencjami osłabienia koniunktury gospodarczej, zmniejszonego popytu i rosnącej niepewności co do przyszłości wśród indywidualnych kredytobiorców.

Stawiamy na Fintech: jak skorzystać z pomocy Visa w rozwoju firmy
May 13, 2020, 5:31 PM

Visa chętnie dzieli się swoimi wypracowanymi przez lata zasobami. Wspiera fintechy, oferując im gotowe narzędzia, ekspercki know-how, dedykowane konsultacje, a nawet wsparcie finansowe.

Życie w przyszłości
May 12, 2019, 5:05 PM

Cyfrowa rewolucja, która dzieje się na naszych oczach, codziennie przypomina nam, że sojusz biznesu i technologii to już po prostu konieczność.