Partner serwisuVisa dla biznesu

Jakub Grzechnik

Jakub Grzechnik, dyrektor ds. rozwoju produktów w Europie Środkowo-Wschodniej, Visa.

Artykuły autora:

Otwarta bankowość wymaga dbałości o dane osobowe konsumentów
March 16, 2021, 1:17 PM

Podejście organów regulacyjnych i działania banków niewiele znaczą, jeżeli klienci nie będą zainteresowani oferowanymi im produktami czy usługami.