Partner serwisuVisa dla biznesu

Klaudyna Milewska

Klaudyna Milewska jest Dyrektorką Operacyjną w FinTech Poland.

Artykuły autora:

FinTech w czasach zarazy
March 27, 2020, 1:12 PM

Stan spowodowany koronawirusem specjaliści amerykańskiego banku inwestycyjnego porównują do tego, co stało się po atakach na World Trade Center w 2001 roku.