Partner serwisuVisa dla biznesu

Paweł Eleryk

Adwokat w kancelarii Compliance Partners Szpytka sp.k. Doradza instytucjom płatniczym, domom maklerskim, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz instytucjom pożyczkowym. Wspiera klientów w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (compliance), ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących funkcjonowanie rynku instrumentów finansowych, usług płatniczych, usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne, a także przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Artykuły autora:

Ustalenia i wnioski z raportu EBA na temat platform cyfrowych
October 25, 2021, 11:11 AM

Raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego stanowi źródło wiedzy na tematy związane z wykorzystywaniem platform cyfrowych przez instytucje finansowe.