Z raportu wynika m.in., że zadłużenie przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych jest niższe w Europie Środkowo-Wschodniej niż w Europie Zachodniej, co nieco łagodzi ryzyko kredytowe dla banków w obliczu spowolnienia gospodarczego oraz wyższych kosztów życia.

Z kolei średnia stopa zwrotu z kapitału własnego w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich pięciu lat wynosiła poniżej 10%, ale była znacznie wyższa niż w Europie Zachodniej – ekspozycja na rynki Europy Środkowo-Wschodniej poprawiła wyniki banków w Europie Zachodniej i spodziewana jest kontynuacja tego trendu.

Obserwujemy spadek stóp procentowych

Podatki od nadzwyczajnych zysków pozostają ryzykiem dla krajów, w których nie zostały jeszcze wdrożone. Obecnie obowiązują m.in. na Węgrzech, w Czechach i Chorwacji, a planowane są w Słowenii, Słowacji i Rumunii.

Podczas gdy jakość aktywów poprawiła się w ciągu ostatnich pięciu lat, jest ona bardziej wrażliwa na spowolnienia gospodarcze. Wyniki stress testów pokazują, że w niekorzystnym scenariuszu instytucje z Europy Środkowo-Wschodniej doświadczyłyby najwyższego procentowego wzrostu niewypłacalności – wynika z raportu.

Stopy procentowe w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich latach znacząco wzrosły, lecz w kilku krajach obserwowane są już ich spadki. Ponadto, ze względu m.in. na potrzebę spełnienia minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań kwalifikowalnych (MREL), spodziewamy się, że marże odsetkowe netto (NIMs) spadną ze szczytowego poziomu obserwowanego w 2023 roku;

Sektor bankowy w regionie CEE a reszta Europy

Sektor bankowy w Europie Środkowo-Wschodniej pozostaje stosunkowo mało znaczący w kontekście europejskim, z 4% łącznych aktywów w całej UE, ale wzrost pozostaje silny, ponieważ region zbliża się do wyższych standardów zamożności.

Skala rynków bankowych w Europie Środkowo-Wschodniej jest bardzo zróżnicowana. Dwa największe rynki – Polska i Czechy – reprezentują około 60% łącznych aktywów regionu.

Kilka zachodnioeuropejskich banków działa wyłącznie w Polsce (Banco Comercial Portugues i Banco Santander) lub ma dominujący udział w działalności w Europie Środkowo-Wschodniej w tym kraju (ING, BNP Paribas i Commerzbank). Polska oferuje największe możliwości, biorąc pod uwagę wielkość rynku, jednak rentowność oraz perspektywy pozostają pod znakiem zapytania ze względu na sytuację związaną z kredytami walutowymi;

Polska, wraz z Węgrami, ma również najniższy odsetek udziału kapitału zagranicznego, kształtujący się poniżej 50%. Sektory bankowe w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej są w 70%-90% własnością zagraniczną.

Pełny raport S&P Global Ratings można pobrać tutaj.