Wiosna 2020 roku przyniosła nie tylko zmianę w sposobie obsługi klientów i niemal całkowite przeniesienie jej do świata cyfrowego. To także nowy wymiar pracy biurowej, w którym personel banku, który nie przeszedł na model pracy zdalnej, działa w trybie tzw. flex office, czyli elastycznego miejsca pracy.

Nowe czasy niosą nowe wyzwania

– Odpowiedzią na rosnące wyzwania dotyczące infrastruktury IT jest sieć, która wspomaga procesy biznesowe, ale przede wszystkim jest bezpieczna. Posiadamy dużą liczbę oddziałów i olbrzymią ilość ściśle poufnych danych klientów, co zasadniczo utrudnia fundamentalną modernizację. Dlatego budowa nowej centrali banku w Warszawie okazała się najlepszym momentem na gruntowną zmianę. Zdecydowaliśmy się na wybór nowoczesnej sieci, która pozwoli pracownikom IT zastąpić tradycyjne procesy zautomatyzowanymi działaniami. Ułatwiło nam to m.in. zarządzanie dużą liczbą urządzeń sieciowych, dzięki czemu szybciej i łatwiej eliminujemy podstawowe błędy związane z siecią – mówi Piotr Chrapała, CTO Banku BNP Paribas.

Fundamentem systemu jest sieć kampusowa Cisco Software-Definied Access (SDA). To do niej są podłączone wszystkie urządzenia sieciowe w firmie, nie tylko komputery czy drukarki, ale także wszystko to, co odpowiada za monitoring przestrzeni biurowej. To, co jest elementem wyróżniającym projekt, to pełna automatyzacja.

Nowa centrala banku jest wyposażona w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które na pierwszy rzut oka mogą pełnić rolę marginalną. Użytkownik końcowy widzi jedynie punkty dostępowe Wi-Fi lub kable sieciowe, dzięki którym ma szansę wpiąć urządzenia do bankowego „krwioobiegu”.

Zaawansowany technologicznie charakter projektu widać dopiero w momencie, kiedy system zidentyfikuje wystąpienie jakiegoś problemu. Wdrożone w system procesy automatyzacji kontroli całej infrastruktury pozwalają nie tylko na szybką lokalizację błędu, ale również natychmiastowe wyeliminowanie problemu. Co więcej, rozwiązanie Cisco SDA na bieżąco analizuje obciążenie sieci i informuje administratorów o potencjalnych konfliktach sprzętowych – czytamy w komunikacie.

Spójne środowisko pracy i … współpracy

Nowa centrala banku musiała również spełniać szereg wymagań pod względem bezpiecznego, spójnego i łatwego w użytkowaniu systemu komunikacji. W tym celu Sevenet, partner Cisco odpowiedzialny za wdrożenie SDA i wieloletnią współpracę z Bankiem BNP Paribas, przeprowadził również aktualizację całego systemu wideokonferencji Cisco, który obecnie jest standardem w banku.

Niezależnie od tego, gdzie znajduję się pracownik, sposób dołączenia do spotkań jest taki sam. Dzieje się tak dzięki integracji systemu planowania spotkań z serwerem Microsoft Exchange. Dołączenie do spotkania następuje po kliknięciu zielonego przycisku na panelu sterującym. Architektura tego rozwiązania umożliwia również innym uczestników spoza organizacji udział w spotkaniu. Możliwe jest to dzięki bezpiecznemu połączeniu z Internetem, gdzie każde połączenie wideokonferencyjne jest szyfrowane. Użytkownicy mogą dołączać do spotkań za pośrednictwem terminali wideo, komputerów czy urządzeń mobilnych.