To spory spadek w porównaniu do minionego kwartału, kiedy to takich wniosków złożono prawie 6,5 tys. Mniej osób skorzystało z systemu Ognivo także w ujęciu rok do roku – w I kwartale 2020 r. system przetworzył 5 128 wniosków.

KIR prezentuje wyniki systemu Ognivo

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego.

Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.

Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w I kw. 2021 r. zdecydowało się 4 721 osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 4 527 osób, tj. ponad 95 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiły 652 osoby, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 488 osób.

System Ognivo umożliwia komunikację online pomiędzy bankami a innymi uprawnionymi podmiotami. Oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych) Ognivo wykorzystywane jest m.in. także przez ZUS, Pocztę Polską, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, komorników sądowych.