W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, należy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. W taki sam sposób można złożyć również przekazać wniosek o zamknięcie rachunku.

KIR prezentuje najnowsze wyniki systemu Ognivo

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w III kw. 2022 r. wyniosła 4 303. Najwięcej takich wniosków wpłynęło w lipcu – przeszło 1,4 tys. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku zdecydowało się 4 261 osób, czyli 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku.

Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. W III kw. 2022 r. przeniesienia salda dokonało 4 056 osób, tj. około 94 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 695 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 451 osób.

Na wniosek klienta bank, do którego przenoszony jest rachunek może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie wskazanym przez klienta instytucjom. System Ognivo umożliwia komunikację online pomiędzy bankami a innymi uprawnionymi podmiotami. Oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych) Ognivo wykorzystywane jest m.in. także przez ZUS, Pocztę Polską czy urzędy.