Światowa Federacja Giełd (World Federation of Exchanges) to założona w latach 60-tych organizacja zrzeszająca giełdy papierów wartościowych i inne podmioty rynku kapitałowego. Wśród członków znajdziemy Deutsche Borse AG, London Stock Exchange Group czy giełdę w Singapurze.

Federacja w oficjalnym oświadczeniu zwróciła się do brytyjskiego nadzoru (Financial Conduct Authority) by ten nie wprowadzał zakazu na kontrakty terminowe oparte o kryptowaluty (opcje, futures). Organizacja przyznaje, że ochrona konsumentów jest priorytetem dla profesjonalnych uczestników rynku, ale jednocześnie dostrzega, że całkowity zakaz może przynieść negatywne konsekwencje.

Kontrakty terminowe oparte na kryptowalutach

Zdaniem Nandini Sukumara, szefa WFE, to właśnie profesjonalne giełdy są najlepiej przygotowane do obrotu produktami opartymi na kryptowalutach i to one – mając odpowiednie doświadczenie oraz wymogi regulacyjne – mają największy potencjał do tego, by świadczyć tego rodzaju usługi w sposób bezpieczny dla konsumentów.

Kontrakty terminowe oparte na kryptowalutach wywołują szereg kontrowersji. Dla jednych to jest dalszy ciąg szarlatanerii finansowej, która z niespodziewanej strony znalazła sojuszników wśród finansistów, którzy tworząc indeksy, kontrakty i inne produkty oparte na kryptowalutach, tylko niepotrzebnie dodają im autorytetu. Z kolei branża kryptowalut stoi na stanowisku, że właśnie zaangażowanie rynku kapitałowego jest rozwiązaniem, które ucywilizuje ten rynek i sprawi, że w końcu – tak jak tego oczekuje nadzór – będzie on bardziej profesjonalny i bezpieczny dla konsumentów.