W zależności od kraju dostęp do danych finansowych czy historii spółki i jej doświadczeń płatniczych może być ograniczony. Nowa współpraca wiąże się tym samym z wysokim ryzykiem. Jak więc osiągnąć kompromis pomiędzy wzrostem sprzedaży, a bezpiecznym rozwojem firmy?

Nawiązanie współpracy z nowym podmiotem

Zastanówmy się nad takim przykładem. Firma z 10-letnią historią, dobrymi wskaźnikami finansowymi, sprawozdaniami finansowymi składanymi w terminie, brakiem zaległości płatniczych czy innych negatywnych zdarzeń chce nawiązać z nami współpracę.

Na pozór – to kontrahent idealny. Jednak badając podmiot za pomocą dedykowanego narzędzia weryfikacji kontrahenta zauważamy, że w firmach powiązanych jednego z udziałowców zaczęły pojawiać się w ostatnich tygodniach zaległości płatnicze. W takim przypadku rekomendacja współpracy będzie negatywna.

Natłok danych a potrzeba pewnej informacji

W dobie cyfryzacji dostęp do informacji jest praktycznie niegraniczony. Mamy wiele wiarygodnych źródeł, z których możemy skorzystać, takich jak: KRS, KRZ, MSIG, CEIDG, GUS, itp. Do tego dochodzi wielu integratorów bazujących na powyższych źródłach. Część z nich nawet interpretuje te dane bazując np. na wskaźnikach wyliczanych na bazie sprawozdań publikowanych w KRS lub zdarzeniach prawnych, których dostępność obecnie jest wysoka. A co jeśli brak sprawozdań (podmiot nie publikuje ponieważ nie jest zobowiązany) lub szybko zmieniające się otoczenie biznesowe powodują, że wyniki z przed roku czy dwóch różnią się od obecnego stanu faktycznego?

W każdym przypadku podjęcie decyzji o odroczonym terminie płatności powinno być poprzedzone szczegółową weryfikacją podmiotu w tym historii zmian ze szczególną uwagą na kwestię odpowiedzialności za zobowiązania. Firma oceniana może mieć długą i bezproblemową historię płatności, ale warto jest również spojrzeć kto za danym podmiotem stoi. Mowa o właścicielach oraz osobach kierujących. Dzięki analizie powiązań oraz danych historycznych z aktualnymi, jesteśmy w stanie uzyskać pełny obraz podmiotu i jego otoczenia, dzięki czemu znacznie zminimalizujemy ryzyko.

Znajdź partnera wspierającego Twoje procesy

Jak rozwijać swój biznes w sposób kontrolowany i odpowiedzialny? Jak zdecydować z kim podjąć współpracę i na jakich warunkach? Odpowiedzią na te problemy będzie partner wpierający takie procesy decyzyjne w czasie rzeczywistym. Przedstawiający jasną i czytelną rekomendację oraz dbający o monitorowanie ryzyka nie tylko w momencie rozpoczynania współpracy, ale także w trakcie jej trwania.

Narzędziami, które pomogą w ocenie wiarygodności partnera biznesowego, i jednostek z nim powiązanych są raporty handlowe Credit Check Business oraz SkyMinder.

Raporty międzynarodowe SkyMinder to dostęp do szczegółowych danych kredytowych, finansowych i gospodarczych o ponad 200 mln firmach działających w 230 krajach. Raporty krajowe Credit Check Business to z kolei automatyczny proces, który w ramach indywidualnie ustalonego zakresu, umożliwia weryfikację podmiotu w oparciu o NIP, dane adresowe, rejestry nieuregulowanych płatności, jak również reguły i dane Partnera. Wynikiem analizy jest rekomendacja podjęcia decyzji – światło zielone, żółte lub czerwone

Nie ryzykuj, sprawdź swojego kontrahenta – skorzystaj z naszych rozwiązań.