– Za pomocą podpisu elektronicznego można podpisać już większość dokumentów. Najważniejsze, by użyć odpowiedniego rodzaju podpisu. Jeżeli dana czynność prawna wymaga dla swojej ważności formy pisemnej – wtedy niezbędne jest skorzystanie z podpisu kwalifikowanego. Trzeba pamiętać, że jeżeli nasza umowa zawiera choćby jedną czynność wymagającą formy pisemnej – wówczas cała umowa musi być podpisana podpisem kwalifikowanym. Na przykład umowa z kontraktorem – co do zasady nie wymaga ona formy pisemnej – jednak jeśli zawiera np. klauzule przejęcia majątkowych praw autorskich – wówczas konieczne jest użycie podpisów kwalifikowanych – tłumaczy Michał Miszułowicz, Menedżer ds. Współpracy z Fintech w Banku BNP Paribas.

– Elektroniczne podpisywanie dokumentów to oszczędność nie tylko przy samym podpisie ale również przy procesowaniu podpisanego dokumentu. Przy dokumencie elektronicznym nie musimy skanować, archiwizować dokumentów – wszystko jest dostępne w komputerze – zarówno na Platformie Autenti jak i w skrzynce mailowej – dodaje.

Wewnętrzne i zewnętrzne dokumenty kadrowe

Platforma Autenti pozwala na uporządkowanie dokumentów kadrowych – zarówno jeśli chodzi o strukturę wewnętrzną firmy, jak i dokumenty wiążące pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem.

Do wewnętrznych dokumentów kadrowych, pod którymi można złożyć e-podpis za pośrednictwem platformy Autenti, należą m.in. regulamin pracy, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, skierowanie na badania okresowe, karty obiegowe czy umowy ubezpieczenia. Jeśli chodzi o dokumenty zewnętrzne, to należy tutaj wymienić przede wszystkim kontrakty managerskie, wszelkiego rodzaju umowy o dzieło oraz umowy zlecenie.

Dokumenty nieruchomościowe, Umowy cywilne i inne

Podpis elektroniczny Autenti umożliwia także zdalne autoryzowanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, do których należą: umowy agencyjne, sponsoringu, przyjęcie i odwołanie oferty, pełnomocnictwa czy prokura. Inne umowy, pod którymi również dozwolone jest składanie e-podpisu to m.in: umowa o zachowaniu poufności, umowy ubezpieczenia majątkowego i osobowego oraz umowy spółki cywilnej.

Swoje rozwiązanie firma kieruje również do branży nieruchomości, w której e-podpisu wymagają zazwyczaj takie dokumenty jak umowy najmu, umowy rezerwacyjne czy też informacje o zmianach w opłatach.

Umowy agencyjne i porozumienia branży ubezpieczeń

Za pomocą podpisu elektronicznego można również wprowadzić w życie wszelkiego rodzaju umowy i porozumienia z zakresu ubezpieczeń. Należą do nich m.in: porozumienia faktoringowe (z klauzulą del credere, eksportową i cesją wierzytelności), umowy agencyjne (z klauzulą del credere lub zakazem konkurencji), a także umowy generalne, ubezpieczenia należności i trójstronne porozumienie faktoringowe.

Warto wspomnieć, że wszystkie dokumenty podpisane elektronicznie za pomocą platformy Autenti są prawnie wiążące na terenie Unii Europejskiej. Oznacza to, że certyfikaty wydawane przez Autenti w momencie składania e-podpisu mogą stanowić materiał dowodowy w procesie sądowym.

– Jesteśmy spółką technologiczną, ale relacje ze swoimi Partnerami budujemy w większości przypadków na fundamentach, które stanowią zagadnienia formalno-prawne. Nasi konsultanci, w tym prawnicy, dokonują podwójnej weryfikacji dokumentów, czym udowadniają  swoim rozmówcom, że te mogą być podpisywane online. Tam gdzie wymaga tego sytuacja, podpowiadamy rodzaje e-podpisów lub dodatkowe metody weryfikacji podpisujących, które powinny zostać użyte w procesie dla swojej skuteczności – mówi Tomasz Plata, CMO & Co-Founder Autenti.

/materiał partnera