Na stronie VIII Cashless Congress można już przeczytać informację o przeniesieniu wydarzenia na późniejszy termin.

„(…) w związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 i jego wpływem na organizację wydarzenia, podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu VIII Cashless Congress na drugą połowę września 2020. Prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość.

Komitet Organizacyjny VIII Cashless Congress

Siła wyższa

Pierwotnie konferencja miała odbyć się zgodnie z planem. Niestety, ryzyko związane z koronawirusem SARS-CoV-2 w ostatnich dniach nasiliło się. Dzisiaj rząd podjął decyzje o odwołaniu imprez masowych, czyli wydarzeń przewidzianych na ponad 1 tys. osób. Niewykluczone, że niebawem limit ten ulegnie obniżeniu. W konsekwencji organizatorzy wielu konferencji nie tyle, co odwołują wydarzenia, ale starają się je przesunąć na drugą połowę roku.

Prócz Cashless Congress, decyzję o zmianie terminu podjęli także organizatorzy Infoshare oraz Invest Cuffs. Zapewne w najbliższych dniach grono to jeszcze się powiększy.

Organizacja konferencji to wielkie wyzwanie logistyczne i programowe, w które zaangażowane jest wiele osób – to niestety jest dla nich wymagający moment, ale decyzje o przesunięciach terminów wydarzeń należy uznać za jedyne słuszne. Mamy nadzieję, że wszystkie przeniesione wydarzenia odbędą się w tym roku z jeszcze większym rozmachem.