Operatorem platformy oraz aplikacji jest Vinted UAB z siedzibą na Litwie. W związku z tym UODO wystąpił z wnioskiem do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych (litewskiego organu nadzorczego) o wszczęcie postępowania z urzędu lub przeprowadzenie kontroli w firmie Vinted UAB. Kontrola ma na celu dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów RODO.

UODO interweniuje w sprawie Vinted

We wniosku UODO wskazuje między innymi na konieczność ustalenia podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez operatora platformy Vinted.pl (w szczególności danych zawartych w polskich dowodach osobistych), zbadania zakresu i rodzaju przetwarzanych danych osobowych, a także sposobu oraz celu zbierania i udostępniania danych osobowych.

Urząd zwrócił także uwagę na konieczność zweryfikowania, czy administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych. Organ litewski powinien udzielić odpowiedzi nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

To nie pierwszy raz, gdy UODO zajmuje się sprawą kopii dowodów osobistych – wcześniej urząd brał pod lupę praktyki banków działających w Polsce.