Mikroprzedsiębiorca, który zdecyduje się na skorzystanie z nowej promocji Banku Pekao, może łącznie zebrać do 2000 zł w premiach, po spełnieniu prostych warunków: do 600 zł może dostać za transakcje kartą debetową Mastercard, kolejne nawet  600 zł za umowę o terminal płatniczy i przyjęcie płatności na tym terminalu, a 800 zł za zawarcie pierwszej umowy o kredyt
z gwarancją lub leasingu lub faktoringu.

W skład najnowszej oferty promocyjnej wchodzą również bezpłatne konto firmowe i bezkosztowa dzierżawa terminala płatniczego przez dwa lata.

Nowa oferta Banku Pekao dla mikroprzedsiębiorców

Z oferty promocyjnej mogą skorzystać także obecni klienci indywidualni Banku Pekao, którzy nie mają jeszcze własnej firmy, ponieważ jedną z możliwości skorzystania z oferty jest założenie firmy poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mobilną PeoPay. Oferta jest ważna do końca lutego 2023 roku.

Bank Pekao zapewnia kompleksowe podejście do potrzeb przedsiębiorców. Oprócz tradycyjnej oferty obejmującej kartę wielowalutową, leasing czy faktoring, Pekao daje także możliwość korzystania z usług księgowych, pakietów medycznych dla przedsiębiorcy, jego bliskich i pracowników, a także pomoc prawną i informatyczną.

Do końca 2022 roku Bank Pekao proponuje specjalne oferty na finansowanie i refinansowanie jednoosobowych działalności gospodarczych dotychczasowym oraz nowym klientom. Bank Pekao zrezygnował z prowizji przygotowawczej za udzielenie takiego kredytu lub pożyczki.

Nowa oferta specjalna dotycząca refinansowania, przeznaczona jest dla klientów prowadzących działalność gospodarczą od co najmniej dwóch lat. W ramach tej oferty istnieje możliwość spłaty zaciągniętych w innym banku kredytów i pożyczek. Kredyt lub pożyczka przeznaczona na  refinansowanie zabezpieczona jest gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego EFI PFG.