Część kredytu bez wkładu własnego będzie objęta gwarancją BGK, z którym Bank Pekao podpisał umowę o współpracy. Jeśli w trakcie spłacania kredytu, rodzina powiększy się o drugie dziecko, to kredytobiorca dostanie na spłatę kredytu dodatkowe 20 tys. zł lub nawet 60 tys. zł, jeśli pojawi się kolejne dziecko.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w Banku Pekao

Kredytobiorca nie będzie musiał mieć wkładu własnego dzięki gwarancji BGK. Oznacza to, że kredytem można sfinansować nawet do 100% wartości całej inwestycji. Gwarancja wyniesie od 10% do 20% poniesionych wydatków, maksymalnie do 100 tys. zł. Bank Pekao oferuje kredyt bez wkładu własnego z marżą na poziomie 1,94%.

Klienci będą mogli sami wybrać rodzaj oprocentowania: stałe lub zmienne. Kredyt będzie można wziąć w polskich złotych na okres od 15 do 30  lat, i będzie można go przeznaczyć na zakup mieszkania lub zakup/budowę domu oraz pokrycie kosztów wykończenia, remontu lub budowy nieruchomości.

Oferta kredytu bez wkładu własnego dostępna jest dla osób indywidualnych, małżeństw bez dzieci lub rodziców wychowujących co najmniej jedno wspólne dziecko, jeśli nie są właścicielami żadnej innej nieruchomości i w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku nie dokonały jej zbycia w drodze darowizny na rzecz najbliższej rodziny. Mogą z niej skorzystać także osoby, które mają co najmniej dwójkę dzieci i są właścicielami mieszkania lub domu o metrażu określonym w ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.

– Maksymalnie upraszczamy proces i wniosek o spłatę rodzinną składa się za pośrednictwem Banku, nie później niż w ciągu roku, licząc od dnia powiększenia rodziny. Dodatkowo do czasu ustanowienia hipoteki w Pekao nie podwyższamy oprocentowania, nie będą również pobierane koszty ubezpieczenia pomostowego – powiedział Piotr Gołąb dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidulanego w Pekao SA.