System Ognivo jest zarządzany przez Krajową Izbę Rozliczeniową i umożliwia komunikację online pomiędzy bankami a innymi uprawnionymi podmiotami. Za pomocą systemu można między innymi przenieść rachunek do innego banku. Ognivo wykorzystywane jest także przez ZUS, Pocztę Polską, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne, administracyjne organy egzekucyjne, czy komorników sądowych.

KIR Ognivo

Ile osób korzysta z systemu Ognivo?

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego.

Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w IV kw. 2020 r. wyniosła 6 435. W tym samym okresie 2019 r. odnotowano 11 733 takich wniosków. Dodatkowo na zamknięcie dotychczasowego rachunku w IV kw. 2020 r. zdecydowało się 6 389 osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 6 090 osób, tj. blisko 95 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiły 702 osoby, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 492 osoby.