Wchodząca w życie 17 grudnia 2021 roku Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów nakłada na firmy prywatne i państwowe oraz instytucje publiczne m.in. obowiązek stworzenia wewnętrznych bezpiecznych kanałów komunikacji zapewniających ochronę poufności tożsamości osób zgłaszających nieprawidłowości, a także podejmowanie działań następczych, jeśli prawo krajowe przewiduje takie działania, w odniesieniu do zgłoszeń anonimowych.

Aplikacja jest dostępna w sprzedaży od 1 sierpnia 2021 roku w modelu SaaS w trzech pakietach, w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Nowa aplikacja Whiblo dostosowana do unijnego prawa

Jak wynika z badania przeprowadzonego w kwietniu przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie braf.tech, podmioty w Polsce nie są gotowe na dostosowanie swoich struktur i procesów do nowych regulacji prawnych. Mniej niż 50% firm i instytucji posiada kanały dla sygnalistów, ale w 9/10 przypadków nie zapewniają one anonimowości osób zgłaszających, czego oczekuje 70% pracowników. W efekcie aż 69% respondentów obawia się konsekwencji służbowych, takich jak zwolnienie czy pominięcie przy awansach oraz ostracyzmu współpracowników. Ponadto 44% z nich nie sygnalizuje problemów w miejscu pracy, bo uważa, że ich zgłoszenie nie przyniesie efektów.

Odpowiedzią na potrzeby zarówno pracowników, jak i pracodawców jest system whiblo, stworzony przez braf.tech. Ta nowoczesna i intuicyjna aplikacja przeglądarkowa oraz mobilna pozwala na odbieranie i obsługę zgłoszeń dotyczących przypadków łamania prawa i złych praktyk w organizacji. Dzięki zastosowanym technologiom (szyfrowanie danych i połączeń, zewnętrzne i niezależne serwery z certyfikatem ISO 27001, usuwanie metadanych, podwójna autentykacja kont osób obsługujących system w organizacji), whiblo gwarantuje komfort anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.

– Nasza aplikacja spełnia wymagania Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML), ustawy o ofercie publicznej i RODO. System został stworzony w środowisku chmury obliczeniowej, więc proces jego wdrożenia i utrzymania w późniejszym okresie nie wymaga praktycznie zaangażowania wewnętrznych zasobów IT. Jednak największą korzyścią z użytkowania whiblo jest możliwość identyfikacji i eliminowania słabości organizacji na wczesnym etapie, co pomoże zapobiegać większym problemom, jak np. zburzenie dobrych relacji wewnątrz firmy, utrata reputacji czy kary finansowe od organów państwowych – mówi Rafał Barański, prezes braf.tech i współtwórca aplikacji whiblo.