Grupa MZN Property, właściciel m. in. platformy nieruchomościowo-finansowej Morizon.pl, odnotowała w pierwszej połowie 2019 r. 14,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 15 proc. r/r. W samym II kw. 2019 r. EBITDA wyniosła 640 tys. zł, a przychody osiągnęły wartość 7 898 tys. zł, co stanowi wzrost o 18 proc. r/r. W tym samym czasie spółka odnotowała wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oraz spadek nakładów inwestycyjnych. Na podstawie sierpniowych danych, dotyczących liczby realnych użytkowników, Grupa Morizon (1,36 mln) po raz kolejny wyprzedziła Gratkę Nieruchomości (1,35 mln). Kluczowym wydarzeniem pierwszej połowy 2019 r. było podpisanie partnerskiej umowy z Allegro.pl.

Lendi napędza wzrost przychodów 

– Wzrost przychodów w II kw. br. o 18 proc. r/r to przede wszystkim efekt szybkiego rozwoju segmentu finansowego, którego siłą napędową jest sieć franczyz oraz ekspertów kredytowych budowana pod marką Lendi. Obecnie mamy 25 podpisanych umów franczyzowych. W obszarze nieruchomości kluczowym wydarzeniem było podpisanie partnerskiej umowy z wiodącą platformą e-commerce Allegro.pl. Dzięki niej ogłoszenia klientów Grupy Morizon są prezentowane w serwisie mającym 17 milionów użytkowników miesięcznie. Oznacza to znaczne zwiększenie ekspozycji ogłoszeń naszych klientów – komentuje Jarosław Święcicki, Prezes Zarządu MZN Property. 

W II kwartale Grupa MZN Property wypracowała przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 826 tys. zł. Segment nieruchomościowy wypracował 1 006 tys. zł (+37% w porównaniu do poprzedniego kwartału), a segment finansowy -180 tys. zł., wobec -413 tys. zł w I kwartale. Przy szybko rosnącej skali działalności i utrzymującym się tempie poprawy przepływów operacyjnych segmentu finansowego, Grupa spodziewa się, że w najbliższej przyszłości segment finansowy zacznie pozytywnie kontrybuować do skonsolidowanych przepływów operacyjnych całej grupy. Warto również podkreślić spadek przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej w I półroczu 2019 r. do -1 293 tys. zł, wobec -2 851 w minionym roku. Wynika to z faktu, że Grupa zakończyła kilka projektów inwestycyjnych i jednocześnie nie planuje istotnego obciążania finansów inwestycjami w nowe projekty rozwojowe w najbliższej przyszłości. 

Wielka trójka serwisów nieruchomościowych. Morizon.pl na drugiej pozycji

– W I półroczu naszym celem było kontynuowanie rozwoju przy jednoczesnym zmniejszeniu skali nakładów inwestycyjnych intensywnie prowadzonych od czasu oferty publicznej w połowie 2017 roku. Efektem są pozytywne przepływy pieniężne segmentu nieruchomościowego i całej Grupy. Zakończyliśmy kilka projektów rozwojowych, które dotychczas, ze względu na charakter inwestycyjny, były kapitalizowane jako nakłady rozwojowe. Jednocześnie podjęliśmy działania w zakresie ograniczenia kosztów, co częściowo wpłynęło na wynik już w II kwartale. Wyniki półrocza i drugiego kwartału nie obejmują jeszcze przychodów ze strategicznej współpracy z grupą Allegro. Spodziewamy się, że współpraca z Allegro wpłynie na finanse Grupy w 2020 roku – dodaje Jarosław Święcicki. 

W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Morizon utrzymała miano lidera pod względem liczby ogłoszeń publikowanych w serwisach nieruchomościowych, plasując się przed serwisami Otodom oraz Gratka Nieruchomości. Na podstawie sierpniowych danych, dotyczących liczby realnych użytkowników, Grupa Morizon (1,36 mln) po raz kolejny wyprzedziła Gratkę Nieruchomości (1,35 mln) i zajęła drugie miejsce, zaraz za serwisem Otodom (3,53 mln). 

MZN Property tworzy technologiczną platformę OneStopShop działającą na rynku nieruchomości i finansów. Stanowi ona wsparcie dla klienta na wszystkich etapach poszukiwania, zawierania i finansowania transakcji nieruchomościowych, oferując dostęp do szerokiej gamy produktów finansowych.