W I kwartale 2020 roku Bank Pekao odnotował dwucyfrową dynamikę wzrostu dochodów komercyjnych (+11 proc.). Złożyły się na nią wzrosty osiągnięte w trzech pionach biznesowych: bankowości detalicznej i prywatnej (+8 proc.), bankowości MŚP (+18 proc.) oraz bankowości korporacyjnej (+18 proc.). Wyniki te zostały wsparte dynamicznym wzrostem wolumenu kredytów (o +8 proc.) i skuteczną akwizycją klientów oraz sprzedażą kont osobistych, która w analizowanym kwartale wyniosła 125 tys. rachunków (+12 proc. rok do roku) – czytamy w komunikacie.

Prezentacje wyników Banku Pekao za I kwartał 2020 można pobrać tutaj.

– Bank Pekao w obliczu epidemii i spodziewanego znaczącego spadku aktywności gospodarczej kontynuuje swoje ostrożne podejście do zarządzania ryzykiem i już w pierwszym kwartale zawiązał rezerwy w związku z epidemią COVID-19 na poziomie ok. 200 mln zł. W związku z tym łączny wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe w I kwartale 2020 r. wyniósł 331 mln zł i był trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2019 r. W efekcie koszty ryzyka w I kwartale 2020 r. wyniosły 0,83 proc., natomiast w warunkach porównywalnych wyniosłyby ok. 0,33 proc., co potwierdza bardzo dobrą jakość portfela – wyjaśnia Pekao w komunikacie.

Cyfryzacja przyśpiesza w czasach pandemii

Bank Pekao realizuje strategię cyfrowej transformacji, którą jeszcze przyspieszył w obliczu pandemii COVID-19. Obecnie Pekao ma ponad 1,7 mln aktywnych klientów mobilnych – o ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Niedawno bank wprowadził nową wersję aplikacji mobilnej PeoPay, z której mogą już korzystać pierwsi klienci.

Pod koniec ubiegłego roku bank udostępnił klientom nową bankowość internetową Pekao24, której używa już ponad 2,5 mln aktywnych użytkowników. Ponadto Pekao jako pierwszy w Polsce wprowadził możliwość zakładania konta na selfie, dziś tą metodą otwieranych jest ok. 22 proc. kont w banku.

Blisko 50 proc. pożyczek gotówkowych jest sprzedawanych w kanałach cyfrowych. Liczba przeprowadzonych przez klientów Pekao transakcji BLIK wzrosła w ciągu roku ponad trzykrotnie. Ponad 500 tys. klientów banku wykonało w ostatnim kwartale przynajmniej jedną transakcję za pomocą BLIK – to ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej.