– Bank zadecydował o utworzeniu dodatkowych rezerw w wysokości 70 mln zł, uwzględniających m.in. osłabienie złotego i pierwsze oczekiwania banku co do wpływu pandemii na kondycję finansową klientów kredytowych. Po wyłączeniu odpisów związanych z wpływem epidemii Covid-19 koszty ryzyka Grupy w I kw. 2020 wyniosłyby 67 pb. Negatywny wpływ na wyniki miało również pogorszenie wyceny portfela kredytowego wycenianego do wartości godziwej. Po wyłączeniu powyższych elementów Grupa odnotowałaby wzrost zysku netto – czytamy w komunikacie.

Pełną prezentację z wynikami BNP Paribas za I kwartał 2020 roku można znaleźć tutaj.

Wyniki BNP Paribas. Wzrost transakcji w kanałach mobilnych

W marcu w aplikacji GOmobile i platformie GOonline, wdrożono kilka nowych funkcjonalności, liczba transakcji mobilnych przekroczyła 5,2 mln (+32,7% k/k), zaś liczba użytkowników aplikacji mobilnej wyniosła 493 tys. (+15,7% k/k). Dodatkowo bank przyspieszył oraz poszerzył zakres wykorzystania innowacyjnej platformy Autenti do elektronicznego podpisywania umów. Z tej formy podpisu skorzystano już ponad 50 tys. razy.

Na koniec I kw. 2020 r. BNP Paribas Bank Polska posiadał 509 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej oraz 59 punktów obsługi klienta. W ramach optymalizacji sieci placówek od momentu połączenia bank zamknął 186 oddziałów i przeprowadził transformację 170 placówek. Na koniec marca BNP Paribas obsługiwał 3,9 mln klientów. Około 90% pracowników centrali banku pracuje zdalnie.

– Wdrożone w ramach cyfrowej transformacji rozwiązania pozwoliły nam sprawnie przekierować ruch klientów do kanałów zdalnych. Obserwujemy, że liczba transakcji mobilnych zwiększyła się o ponad jedną trzecią, wyraźnie rosła też liczba użytkowników naszej aplikacji GOmobile – mówi Przemysław Gdański, prezes zarządu BNP Paribas.