Na taki rezultat złożyło się ożywienie gospodarcze, wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz dla firm, a także dalsza optymalizacja działalności i niższe koszty ryzyka. Pozwoli to na wypłacenie w tym roku najwyższej dywidendy w sektorze bankowym – czytamy w komunikacie.

Wzrost zysków i sprzedaży na fali ożywienia gospodarczego

– Oczekujemy, że kolejne kwartały przyniosą dalsze przyspieszenie działalności biznesowej oraz odbudowę rentowności banku. Już zdołaliśmy wrócić do poziomu zysku netto sprzed pandemii znacząco zwiększając sprzedaż we wszystkich kluczowych segmentach, jednocześnie utrzymując ryzyko kredytowe oraz koszty operacyjne pod kontrolą. Można powiedzieć, że już dziś, pomimo pandemii, zrobiliśmy kolejny krok w realizacji naszej strategii w zakresie wzrostu, efektywności i cyfryzacji. Mimo stałych inwestycji w rozwój, nasza silna pozycja kapitałowa i płynnościowa pozwala nam na wypłatę dywidendy na bardzo dobrym poziomie – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w pierwszej połowie 2021 roku wyniósł 850 mln PLN wobec 546 mln PLN rok wcześniej. To oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 56 proc. Zysk był również wyższy od odnotowanego przed pandemią w pierwszym półroczu 2019 roku wyniku 824 mln PLN.

Wyraźne wzrosty sprzedaży widać było właściwie w każdym segmencie działalności Pekao. Nowa sprzedaż przyspieszała i w II kwartale była o kilkadziesiąt procent wyższa niż w pierwszych trzech miesiącach roku jeśli chodzi o kredyty hipoteczne (wzrost kw. do kw. o 46 proc.), pożyczki gotówkowe (22 proc.) oraz kredyty dla MŚP (31 proc.).

W samym II kwartale 2021 roku zysk netto zamknął się kwotą 605 mln PLN wobec 246 mln PLN oraz 359 mln PLN, odpowiednio kwartał i rok wcześniej.

Wyróżniał się wynik z opłat i prowizji, który w II kwartale był o blisko jedną piątą wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej i o 9 proc. wyższy niż w I kwartale 2021 r.

Klienci coraz częściej korzystają z bankowości cyfrowej

Liczba osób aktywnie korzystających z bankowości mobilnej Pekao ponownie wzrosła osiągając na koniec czerwca 2,2 miliona wobec 1,8 miliona rok wcześniej. Już zdecydowanie ponad połowa (55 proc.) pożyczek konsumenckich sprzedawana jest przez internet. Bank Pekao planuje kolejną odsłonę aplikacji PeoPay, zawierającą m.in. narzędzia inwestycyjne.

Wartość portfela kredytowego dla firm z obszaru MŚP urosła w II kwartale w ujęciu rok do roku o 22 proc. W przypadku klientów obszaru MID wzrost wyniósł 11 proc.

Odpowiedzialność społeczna banku

W 2020 roku bank, kierując się ostrożnościowym podejściem, utworzył znaczące rezerwy związane z COVID-19. Odpowiedzialna i konsekwentna polityka kredytowa oraz widoczne oznaki poprawy otoczenia makro pozwoliły na obniżenie kosztów ryzyka do poziomu sprzed pandemii. W II kwartale wyniosły one 45 punktów bazowych.

W czerwcu Bank Pekao ogłosił Strategię ESG, w której kompleksowo podchodzi do kwestii środowiska naturalnego, społecznego zaangażowania i ładu korporacyjnego poprzez m.in. zwiększenie zaangażowania w finansowanie projektów zrównoważonych, wsparcie transformacji energetycznej, zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz dbałość o równouprawnienie pracowników.

Strategia ESG przekłada się na konkretne działania, jak chociażby organizacja tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy emisji zielonych lub zrównoważonych obligacji o wartości ponad 5 mld PLN dla naszych klientów czy pierwszej w Polsce emisji zielonych obligacji przez samorząd dla Łodzi.

Dywidenda Banku Pekao

Bank Pekao przeznaczy na dywidendę 842,5 mln PLN, czyli prawie 75 proc. zysku netto banku za 2020 rok, co daje 3,21 złotego na jedną akcję. Będzie to najwyższa nominalnie dywidenda w krajowym sektorze bankowym. Pekao wyjątkowo nie wypłaciło dywidendy za 2019 rok ze względu na decyzję regulatora związaną z pandemią. Jednak planuje regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, pozostając bankiem o wysokiej stopie dywidendy. W strategii do 2024 roku bank zakłada wypłaty na poziomie 50-75 proc. zysku.