Po wynikach z raportu przygotowanego przez NASK widać, że w III kwartale 2018 roku nie tylko nastąpił wzrost jeżeli chodzi o aktywne nazwy w domenie .pl, ale też poprawiły się wyniki w pozostałych kategoriach. Co sugeruje polepszenie i koniunkturę na tym rynku. Cały raport za III kwartał 2018 roku do pobrania tutaj.

Osiągnięcia w III kwartale

Warto spojrzeć na kilka podstawowych faktów przedstawionych w raporcie firmy NASK. Wynika z nich, że poprawiły się wyniki w stosunku do II kwartału tego roku, np. zarejestrowano ponad 223 tys. nowych nazw w domenie .pl.

Zwiększyła się też o 14 tys. liczba aktywnych abonentów i na koniec września br. wyniosła ona 1,06 mln. W I i II kwartale 2018 roku przyrost wynosił około 5 tys. na kwartał, a więc liczba ta zwiększyła się niemal trzykrotnie, co daje powody do zadowolenia.

Inne optymistyczne wieści dla firmy to zwiększenie transferów o 35% w stosunku do ubiegłego okresu oraz kolejny wzrost liczby nazw odnawianych w domenie .pl (ponad 65%(, co jest najwyższym wskaźnikiem od ponad 9 lat.

Spośród wszystkich aktywnych w DNS nazw, 76,82% utrzymywanych było bezpośrednio w domenie najwyższego poziomu, czyli .pl, 18,86% w domenach funkcjonalnych (m.in. .edu.pl, .com.pl, .info.pl, .net.pl), a 4,32% w domenach regionalnych (m.in. .waw.pl, .wroclaw.pl, .szczecin.pl).

Niemal wszystkie nowe rejestracje dokonane w III kwartale 2018 roku dotyczyły abonentów z Polski  (91%). Pozostałe 9% nazw zarejestrowano na rzecz abonentów zagranicznych, najwięcej dla tych z siedzibą na Cyprze (3,96%) i w Niemczech (0,97%). Zanotowano wzrost aktywności abonentów z Chin (0,66%). Na koniec września 2018 roku 93,65% domen utrzymywano na rzecz abonentów z Polski. Abonenci z zagranicy stanowili 6,35%, z czego najliczniejsi byli abonenci z Niemiec (1,52%), Wielkiej Brytanii (0,66%) i USA (0,61%).

Kompleksowe rozwiązania dla partnerów

NASK planuje wkrótce wprowadzenie usług transferu hurtowego, cesji oraz połączenia kont dla swoich klientów. Procedura cesji obejmuje dwa etapy: formalny, polegający na przeniesieniu praw i obowiązków z partnera (cedenta) na przyszłego partnera (cesjonariusza) w celu zapewnienia nieprzerwanej obsługi abonentów, oraz operacyjny, mający na celu ujednolicenie warunków, na jakich cesjonariusz przystępuje do programu partnerskiego z tymi stawianymi nowym podmiotom.

Transfer hurtowy

To  rozwiązanie stanowiące odpowiedź rejestru na nieprzewidziane sytuacje, w wyniku których partner traci zdolność operacyjną do obsługi usług rejestru .pl. Polega on na przeniesieniu wszystkich obiektów domena i opcja od partnera rozwiązującego do partnera przejmującego w celu zapewnienia nieprzerwanego świadczenia obsługi administracyjnej i technicznej abonentów nazw domeny .pl.

Połączenia kont

Procedurę stosuje się wtedy, kiedy partner przejął już prawa i obowiązki innego partnera (np. wskutek podziału albo połączenia spółek, nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części). Polega na zmianie uprawnień – pozostawia się potencjał wyłącznie jednego konta partnerskiego, podczas gdy drugie podlega dezaktywacji. Warunek ten wynika wprost z porozumienia partnerskiego i związany jest z dostępem do systemu i równego traktowania partnerów NASK.

Warto podkreślić, że priorytetem po stronie rejestru.pl jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości korzystania z nazw domen przez abonentów. Taka jest rola NASK w modelu współpracy rejestr-rejestrator na każdym etapie rozwoju usług.