W trzecim kwartale kontynuował rozwój usług w kanałach cyfrowych – ponad 50 proc. pożyczek gotówkowych zostało sprzedanych zdalnie. Przybyło także ponad 300 tys. klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej, co stawia bank na dobrej drodze do realizacji celu 2 mln aktywnych klientów mobilnych w 2020 roku – czytamy w komunikacie.

Pełną prezentację z wynikami Banku Pekao za III kwartał 2020 można pobrać tutaj.

Wyniki Banku Pekao po III kwartale 2020 roku

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao narastająco, po trzech kwartałach 2020, wyniósł 917 mln zł i spadł w ujęciu rok do roku o 38 proc. Główny wpływ na zysk miała presja na wynik odsetkowy, w konsekwencji obniżki stóp procentowych oraz kontynuacja konserwatywnie zawiązywanych przez bank odpisów kredytowych związanych z COVID-19. W ciągu 9 miesięcy 2020 roku Bank Pekao zawiązał ostrożnościowo blisko 700 mln zł dodatkowych odpisów na przyszłe potencjalne straty z tytułu COVID-19, najwięcej w sektorze – czytamy w komunikacie – wyjaśnia bank.

W trzecim kwartale Pekao kontynuował rozwój usług w kanałach cyfrowych. Przedsiębiorcom bank oferuje m.in. możliwość podpisywania umów oraz aneksów za pomocą aż 5 rodzajów podpisów elektronicznych, a także składania dyspozycji i wniosków poprzez bankowość internetową PekaoBiznes24. Dla nowych klientów z grupy małych i średnich firm przygotował np. Pakiet NA PLUS, obejmujący zdalną, opiekę dedykowanego doradcy, bezpłatne rachunki i przelewy.

Wśród klientów detalicznych dużym powodzeniem cieszyła się aplikacja PeoPay KIDS – rozwiązanie, za pomocą którego dzieci mogą stawiać pierwsze kroki w świecie mobilnych finansów. Pod koniec października z tej aplikacji korzystało już 33 tys. dzieci. Projekt został wdrożony 1 czerwca – od tego czasu młodzi użytkownicy wykonali już 327 tys. transakcji na kwotę 2,8 mln zł.