– Innowacje dla nowego segmentu klientów trzeba projektować szybko i prosto. Potrzebujemy jakiejś metody i takie metody wykorzystujemy  w Laboratorium Innowacji Banku Pekao. Chodzi przede wszystkim o rozwiązania kreatywne, opierające się na formule design thinkingu. Mamy swój autorski, wypracowany wspólnie z moim zespołem sposób projektowania innowacji, który właśnie wykorzystaliśmy przy aplikacji PeoPay Kids – mówi Jan van der Saar, dyrektor Laboratorium Innowacji w Banku Pekao.

Co stoi za sukcesem PeoPay Kids?

– Nasi użytkownicy są bardzo zadowoleni z aplikacji PeoPay Kids. Tak jak wspominałem podczas prelekcji, to rozwiązanie budowaliśmy razem z klientami. Dlatego też jest ono idealnie dopasowane do użytkownika. Mało tego – do dwóch użytkowników. Z jednej strony mamy dziecko, które korzysta z samej aplikacji natywnej PeoPay Kids oraz mamy rodzica, który kontroluje działania dziecka w aplikacji poprzez panel rodzica w PeoPay. Myślę, że największym dowodem jest to, że od maja do października mamy już 31 tys. aktywnych użytkowników PeoPay Kids – dodaje Jan van der Saar.

Szef Laboratorium Innowacji w Banku Pekao zwracał uwagę na fakt, iż kluczem przy sukcesie PeoPay Kids było skupienie się na potrzebach dziecka. Często tworząc rozwiązania dla młodych klientów przeważają opinie rodziców, którzy kierują się swoimi celami, niekoniecznie zbieżnymi z oczekiwaniami ich dzieci. W Pekao nie popełnili tego błędu.

Całą rozmowę z Janem van der Saarem można obejrzeć i przesłuchać poniżej. Zachęcamy także do zapoznania się z relacją z Fintech Brunch #4. Znajdziecie tam podsumowanie wszystkich wystąpień.