Bank zaprezentował także dane na temat liczby klientów mobilnych. W Q1 2021 ich liczba wzrosła o prawie 100 tys., do poziomu 2,1 mln aktywnych użytkowników. Mowa tutaj zarówno o osobach korzystających z aplikacji PeoPay, jak i z z przeglądarki na urządzeniach mobilnych.

Pełną prezentację z wynikami Banku Pekao w I kwartale 2021 roku można znaleźć tutaj.

Wyniki Bank Pekao w I kwartale 2021 roku

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 246 mln zł wobec 187 mln zł rok wcześniej. To oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 31,4 proc. Ankietowani przez PAP analitycy spodziewali się 194 mln zł zysku netto. Wysoka dynamika zysku r/r to efekt mniejszych obciążeń regulacyjnych oraz spadku kosztów ryzyka i stopniowej odbudowy wyniku odsetkowego, wspartego konsolidacją portfela ex-Idea Banku – osiągnięta pomimo zawiązania rezerwy restrukturyzacyjnej.

– Pierwszy kwartał jest dla Banku Pekao zapowiedzią roku odbudowy dynamiki portfela kredytowego, a zarazem pierwszego roku realizacji naszej nowej strategii w horyzoncie do 2024 roku. Przez cały okres pandemii dbaliśmy o efektywność kosztową, ostrożnie podchodziliśmy do ryzyka kredytowego w zakresie nowej produkcji kredytowej i tworzenia rezerw ostrożnościowych na istniejący już portfel. Wraz z luzowaniem pandemicznych obostrzeń będziemy mogli na silnej pozycji bilansowej odbudowywać działalność komercyjną, a w konsekwencji również rentowność, nie zwalniając przy tym tempa cyfryzacji. Pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego i postęp strategiczny w zakresie cyfryzacji są już widoczne w naszych wynikach za miniony kwartał – powiedział Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Klienci Pekao coraz chętniej korzystają ze zdalnej bankowości. Liczba aktywnie korzystających z bankowości mobilnej Pekao wzrosła tylko w ciągu pierwszego kwartału o kolejne prawie 100 tys. osób do 2,1 miliona. Z kolei 54 proc. pożyczek gotówkowych została w I kw. sprzedana zdalnie, a wartość transakcji przy użyciu aplikacji PeoPay była 1,5 razy wyższa niż w pierwszym kwartale 2020 roku.

Bank zaprezentował także dane odnośnie aplikacji dla dzieci i rodziców – PeoPay Kids. Na koniec Q1 2021 korzystało z niej 45 tys. klientów.