Z Agnieszką Wachnicką porozmawialiśmy w trakcie Kongresu Consumer Finance, czyli jednego z najważniejszych wydarzeń dla sektora finansowego w Polsce.

Czy Polacy spłacają swoje zobowiązania finansowe?

Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego mówiła także o poziomie moralności finansowej w Polsce.

– Jak pokazują badania, które corocznie przeprowadza Związek Przedsiębiorstw Finansowych, poziom moralności finansowej z roku na rok niestety spada. Wciąż jeszcze zdecydowana większość Polaków uważa, że spłata zobowiązań jest obowiązkiem moralnym, ale ten odsetek się zmniejsza. Co więcej wśród osób młodych ten odsetek również jest coraz niższy. Wydaje się, że po części jest to zjawisko, które generują także regulacje, ponieważ część przepisów dążących do bardzo wysokiego poziomu ochrony konsumenta sprowadza się do tego, że właściwie zwalnia klienta z odpowiedzialności za dokonywane transakcje finansowe. To z kolei skutkuje tym, że klienci uważają, że nie muszą spłacać swoich zobowiązań – mówi Agnieszka Wachnicka.

Do Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego Agnieszka Wachnicka przeszła z biura Rzecznika Finansowego, gdzie od 2015 roku pełniła funkcję dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego. Wcześniej przez 11 lat pracowała w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. W zakresie jej obowiązków była praca nad regulacją poszczególnych sektorów rynku finansowego oraz działania na rzecz utrzymania stabilności finansowej. Agnieszka Wachnicka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość.