Wprowadzenie szeregu ograniczeń w przestrzeni publicznej i niektórych branżach po rozpoczęciu pandemii, a także trwający kilka tygodni lockdown gospodarczy nie wpłynęły diametralnie na sposób, w jaki klienci korzystają z bankowości. Dane zgromadzone w II kwartale sugerują, że obszar bankowości elektronicznej wśród klientów indywidualnych jest już w dużej mierze nasycony – zwraca uwagę Związek Banków Polskich w raporcie NetBank.

Pełny raport NetBank za II kwartał 2020 r. można pobrać tutaj.

Prawie 6,5 mln klientów mobile only

Od początku kwietnia do końca czerwca, liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej wzrosła o blisko 140 tys., czyli 0,73% wobec I kwartału. Dla porównania, kwartalny przyrost w poprzednim okresie wyniósł 3,56% (nominalnie 650 tys.). Niemniej, całkowita liczba aktywnych indywidualnych klientów bankowości internetowej po raz pierwszy przekroczyła 19 milionów, a stosunek klientów aktywnych do całkowitej liczby umów bankowości internetowej osiągnął poziom blisko 51%.

Stosunkowo najwyższy przyrost aktywności odnotowano w przypadku użytkowników bankowości mobilnej. Liczba użytkowników aplikacji bankowych na urządzenia mobilne wyniosła na koniec czerwca 12,933 mln i  była wyższa o 556 tys. (4,49%) wobec końcówki I kwartału.  Ponad 6,48 mln użytkowników z tego grona to klienci mobile only. Oznacza to, że ponad 50% użytkowników bankowości mobilnej stanowią osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości za pomocą tradycyjnej przeglądarki internetowej. Liczba osób korzystających z bankowości w taki sposób zwiększyła się w II kwartale o 359 tys. użytkowników.

– Dynamika wzrostu aktywnych użytkowników w drugim kwartale była nieco słabsza niż w pierwszym, ale za to istotnie zwiększyła się liczba klientów korzystających z aplikacji mobilnych, w tym szczególnie zwiększyło się grono klientów korzystających wyłącznie z aplikacji mobilnej bankowości. W drugim kwartale obserwujemy natomiast ograniczenie średniej wartości przelewów na jednego klienta i średniej wartości rozliczeń, co wskazuje, że część klientów w początkach pandemii istotnie zmniejszyła swoje wydatki – w przypadku średniej wartości rozliczeń na jednego klienta spadek wartości wyniósł  25% – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Kolejne wzrosty w systemie Express Elixir

Z danych zebranych w raporcie wynika, że w II kwartale liczba klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw posiadających dostęp  do bankowości internetowej przekroczyła 3 miliony. Jest to  0,88% więcej w odniesieniu do kwartału I. W tym gronie, 1,92 miliona klientów biznesowych aktywnie korzystało  z bankowości elektronicznej. Wzrost aktywnych klientów wyniósł aż 3,36% w stosunku do I kwartału 2020 roku. Podobnie jak w przypadku klientów indywidualnych, także w tym segmencie zaobserwowany został istotny spadek w wartości przelewów i rozliczeń – odpowiednio o 6.92% i 18%.

Dane za II kwartał 2020 r. na temat płatności bezgotówkowych pochodzące z systemów Krajowej Izby Rozliczeniowej wskazują tylko na niewielkie zmniejszenie liczby transakcji w systemie Elixir w porównaniu do I kwartału oraz spadek ich wartości o 1,89%. Natomiast w systemie Express Elixir, realizującym przelewy natychmiastowe odnotowano istotny wzrost liczby transakcji, przekraczając  20,96%. Ich wartość była wyższa tylko o niespełna 2% w odniesieniu do I kwartału 2020 roku.