Przypomnijmy, że w miniony piątek Michał Krupiński podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska prezesa Banku Pekao. Powodem miały być osobiste ambicje kontynuowania kariery zawodowej poza Polską. Teraz Bank Pekao uspokaja rynek i zapewnia, że jego strategia i cele nie ulegną zmianie.

Strategia Banku Pekao pozostaje bez zmian

– W najbliższym czasie bank nie będzie zmieniał zapowiedzianych celów strategicznych i finansowych. Nadal chcemy być bankiem z jednym z najwyższych w sektorze wskaźników rentowności kapitału (ROE), przy jednoczesnym ostrożnym podejściu do kosztów operacyjnych oraz kosztów ryzyka. Wciąż stawiamy mocno na cyfryzację i transformację operacyjną oraz inwestujemy w IT. Mamy przed sobą w tym zakresie ambitne zadania – powiedział Marek Lusztyn, Prezes Zarządu Banku Pekao.

Bank zakłada, że w 2022 roku udział klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej zwiększy się do 70% (z około 40% obecnie) wszystkich posiadających ROR. Przewiduje, że w kanałach zdalnych będzie otwierać 33% nowych rachunków bieżących, a udział pożyczek gotówkowych udzielanych w kanałach cyfrowych urośnie za trzy lata do 60% z obecnych około 40%.

Nowy prezes podtrzymuje także kluczowe ambicje finansowe banku do 2020 roku. Ambicją Pekao pozostaje ponadprzeciętny wzrost dochodowości ROE na tle polskiego sektora bankowego. Bank zakłada ponad 2 razy większy przyrost ROE, wobec średniego przyrostu spodziewanego dla ośmiu największych banków. ROE Pekao w 2020 roku znajdzie się na poziomie 11,5% +/- 0,5%, ale bank nie rezygnuje ze strategicznego celu 12,5% ROE.

Marek Lusztyn poinformował, że zgodnie ze średnioterminową polityką dywidendową, bank planuje przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy między 60 a 80% jednostkowego zysku netto za 2019 roku. To jedna z najwyższych dywidend w polskim sektorze bankowym. Według założeń polityki, do akcjonariuszy trafi między 50 a 75% zysku za 2020 rok, a w dłuższym terminie Pekao planuje przeznaczać na dywidendę co najmniej połowę zysku w scenariuszu wzrostu organicznego – czytamy w komunikacie.