Michał Krupiński motywuje swoją decyzję przede wszystkim chęcią kontynuowania kariery poza Polską. Wraz z nim z rezygnację ze swoich stanowisk złożyli Michał Lehmann, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Pion Operacji i Usług oraz Piotr Wetmański, Członek Zarządu Banku Pekao nadzorujący Pion Strategii. Do Zarządu Banku dołączył Marcin Gadomski, który będzie odpowiadał za Pion Ryzyka – czytamy w komunikacie.

Marek Lusztyn nowym prezesem Banku Pekao

Nowy prezes w rozmowie z poniedziałkową „Rzeczpospolitą” zapewnia, że przetasowania w zarządzie nie oznaczają zmiany strategii Banku Pekao. Nadal będziemy skupiać się na ostrożnym i bezpiecznym zarządzaniu bankiem – deklaruje Lusztyn.

Marek Lusztyn związany jest z Grupą Banku Pekao od blisko 20 lat. To manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w bankowości. Od lipca 2017 r. zasiadał na stanowisku Wiceprezesa Zarządu nadzorując obszar zarządzania ryzykiem w banku oraz pełniąc funkcje Członka Rad Nadzorczych w spółkach zależnych: Pekao Leasing, Pekao Bank Hipoteczny, Pekao Investment Banking.

Przed objęciem funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao Marek Lusztyn przez blisko 10 lat pracował w strukturach międzynarodowych Grupy UniCredit. Pracując w Londynie, Monachium i Mediolanie, opowiadał za globalne funkcje zarządzania ryzykiem, obejmujące kilkadziesiąt krajów, w których działa Grupa. Lusztyn jest doktorem nauk ekonomicznych (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie), inżynierem informatyki. W 2014 r. został uhonorowany tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance w Waszyngtonie.