Daniel Ścigała fot. Dariusz Iwański
Daniel Ścigała, nowy wiceprezes mPay

Więcej open bankingu, więcej usług finansowych

Maksymalizacja korzyści dla użytkownika – to główa oś strategii mPay. W aplikacji mobilnej ekran zostanie podzielony na sekcje: „Moje finanse” oraz pozostałe „Produkty i usługi”. W informacji prasowej czytamy, że mPay intensywnie pracuje nad rozszerzeniem licencji Krajowej Instytucji Płatniczej zgodnie z trendem open bankingu, czyli otwartej bankowości.

Niedawno fintech wprowadził innowację polegająca na weryfikacji tożsamości użytkownika przy wykorzystaniu technologii biometrycznych. mPay to pierwsza niebankowa aplikacja do płatności mobilnych, która umożliwia weryfikację konta przez tzw. selfie.

Przypomnijmy, że open banking to szereg nowych usług fintech, których świadczenie możliwe jest dzięki PSD2 – 14 września mieliśmy pierwszą rocznicę otwartej bankowości w Polsce.

Nowy wygląd ekranu głównego aplikacji mPay

mPay nie powiedział ostatniego słowa w zakresie open bankingu

– Konsekwentnie realizowany proces dywersyfikacji oferty produktowo-usługowej mPay, wsparty innowacyjnymi wdrożeniami, to odpowiedź na dobrze zidentyfikowane przez nas potrzeby klientów – mówi Krzysztof Hejduk, Wiceprezes Zarządu mPay S.A. – Coraz większy nacisk kładziemy na pełne wykorzystanie potencjału spółki w kontekście możliwości, jakie daje nam dyrektywa PSD II, której wytyczne zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego w drodze nowelizacji Ustawy
o usługach płatniczych z 2018 roku. – dodaje Krzysztof Hejduk.

Nowy wiceprezes Zarządu mPay Daniel Ścigała podkreśla, że procesy digitalizacji usług znacznie przyśpieszyły w czasach pandemii, dlatego w niedalekiej przyszłości fintech planuje rozszerzenie oferty produktowo-usługowej.

Zmiany w zarządzie mPay

Zgodnie z uchwałami podjętymi podczas posiedzenia Rady Nadzorczej mPay S.A., które odbyło się 14 września br., przez okres trzech najbliższych miesięcy obowiązki Prezesa Zarządu mPay i jednocześnie Dyrektora ds. marketingu będzie pełnił Andrzej Basiak – Prezes Zarządu Grupy LEW S.A., inwestora strategicznego w mPay.

Dotychczasowy Prezes Zarządu, Krzysztof Hejduk, został powołany na stanowisko Wiceprezesa, Dyrektora ds. strategii i sprzedaży mPay. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiedzialny za kontynuację rozwoju spółki w obszarze wdrożeń innowacji produktowo-usługowych.

Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. finansowych mPay, został powołany wspomniany wcześniej Daniel Ścigała, który pracował m.in. w mBanku i BNP Paribas, a także był zaangażowany w projekty startupowe m.in. w Ipopema Securities.
– Ostatnie wdrożenia, jak również rozszerzenie kompetencji zarządu spółki, wraz z jasnym podziałem odpowiedzialności pomiędzy dwóch wiceprezesów, to potwierdzenie naszej konsekwencji w realizacji obranej strategii. Rozwój nowoczesnych instrumentów do płatności mobilnych musi iść w parze ze zwiększaniem wygody użytkowników. Dotyczy to zarówno intuicyjności w zakresie obsługi, jak i dywersyfikacji oferty produktowo-usługowej. – informuje Andrzej Basiak, p.o. Prezesa Zarządu mPay S.A. oraz Prezes Grupy LEW S.A.

/Fintek.pl