Planowana w Banku Pekao restrukturyzacja zatrudnienia jest efektem m.in. przyspieszenia digitalizacji sektora bankowego w Polsce i na świecie. Bank przygotował pakiet ochronny dla osób objętych procesem i przystępuje do jego negocjacji ze stroną społeczną – czytamy w komunikacie.

Bank Pekao zwolni nawet 1100 pracowników

Cyfryzacja usług znacząco przyspieszyła w obliczu pandemii COVID-19, a liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej Pekao przekroczyła na koniec 2020 r. 2 mln osób. To znacząco ogranicza liczbę klientów korzystających z tradycyjnych oddziałów i placówek, dlatego niezbędne jest kontynuowanie ewolucji modelu biznesowego w kierunku dalszej cyfryzacji produktów i usług – wyjaśnia Bank Pekao w komunikacie.

Przystąpienie Banku Pekao do konsultacji ze stroną społeczną ma na celu osiągnięcie porozumienia w kwestii liczby osób i zakresu zwolnień, czasu w jakim mają zostać zrealizowane, a także pakietu świadczeń gwarantowanych w ramach odpraw dla pracowników objętych procesem restrukturyzacji. Negocjacje potrwają do 23 marca bieżącego roku.