Polski Standard Płatności ma się czym chwalić. Lektura sprawozdania PSP to przyjemność – wszystko rośnie. Popularność, przychody, liczba transakcji i ich wartość, grono uczestników systemu i liczba samych użytkowników.

Znaczny wzrost przychodów

Ponadto spółka jest na prostej ścieżce do zysków. Łączne przychody w 2019 roku wzrosły do ponad 41,2 mln zł względem 23,7 mln zł rok wcześniej. To wzrost o ponad 72%. Spadła też też strata – z blisko 16 mln zł w 2018 roku, to 1,6 mln zł – to zmiana na plus o blisko 90%.

Najważniejszych wydarzeniem dla spółki była inwestycja Mastercard, który za 1/7 udziałów o wartości 21,6 mln zł zapłacił aż 83 mln zł. Firma ujawniła tę kwotę w sprawozdaniu finansowym. Słusznie zauważył Cashless, że to podbija wycenę firmy do ponad 580 mln zł. Szkoda, że BLIK nie jest notowany na giełdzie, bo zapewne należałby dzisiaj do jednej z najpopularniejszych spółek.

BLIK będzie zbliżeniowy

Na koniec 2019 roku liczba zarejestrowanych użytkowników BLIK wyniosła 13,1 mln, co oznacza wzrost o 49% względem 2018 roku. W ubiegłym roku za pośrednictwem BLIKA wykonano 222 mln transakcji o łącznej wartości 27,7 mld zł. To wzrost o 141% w ujęciu ilościowym i 135% w ujęciu wartościowym.

Przypomnijmy, że BLIK pracuje nad płatnościami zbliżeniowymi, które mają w znaczący sposób zwiększyć komfort płatności przy terminalach płatniczych. Dzięki współpracy z Mastercardem to rozwiązanie płatnicze ma być dostępne na całym świecie.

/LP