Express Elixir to system przelewów natychmiastowych, który działa w trybie 24/7/365, także w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy. Pozwala na transfer środków między kontami w różnych bankach oraz wykonywanie przelewów na telefon, inicjowanych w ramach systemu Blik.

Rosnąca popularność Express Elixir

Express Elixir cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników, co potwierdzają dane KIR. Tylko w I kwartale 2021 r. w systemie zrealizowano 21,97 mln transakcji o wartości 19,44 mld zł, co w stosunku do I kwartału ubiegłego roku stanowi wzrost o 110 proc. w liczbie transakcji i 34 proc. w ich wartości.

–Popularność przelewów natychmiastowych nie jest zaskoczeniem – nasze dane pokazują, że 2020 był już trzecim rokiem z rzędu, gdy liczba wszystkich transakcji rozliczonych w systemie Express Elixir wzrosła ponad dwukrotnie względem roku poprzedniego– mówi Grzegorz Leńkowski, dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR

Liczba banków spółdzielczych korzystających z usługi Express Elixir rosła sukcesywnie wraz z  rozwojem systemu i była związana z aktywnością zarówno samych banków, jak i ich Zrzeszeń. Od stycznia do maja 2021 roku dołączyło kolejnych 26 placówek, a najnowsze wdrożenia sprawiły, że Express Elixir udostępnia łącznie 300 banków spółdzielczych. Oznacza to, że z systemu mogą już korzystać klienci większości banków spółdzielczych działających w Polsce.