Partner serwisu Visa dla biznesu

50 milionów złotych na szkolenie umiejętności cyfrowych

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
Opublikowano: 20 lipca 2018, 15:20 Aktualizacja: 20 lipca 2018, 15:23

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i uniwersytetów trzeciego wieku, mający na celu wsparcie nauczycieli z zakresu nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami. Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 50 mln zł – to środki unijne pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

50 milionów złotych na szkolenie umiejętności cyfrowych

W szkoleniach, które będą prowadzone do czerwca 2023 roku weźmie udział co najmniej 75 tysięcy nauczycieli w całej Polsce, co najmniej 15 procent z każdego województwa, ze szkół każdego typu, zarówno publicznych jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

50 mln złotych dla nauczycieli z całej Polski na szkolenie umiejętności cyfrowych

Szkolenia prowadzone będą w formie mieszanej (zajęcia stacjonarne i zdalne), zapewniony zostanie także mentoring oraz dostęp do platformy e-learningowej.

Do dofinansowania w ramach konkursu zostanie wybrany wyłącznie jeden projekt. Wnioskodawca, który spełni wszystkie warunki i otrzyma dofinansowanie będzie dalej przekazywać środki finansowe na szkolenia w formie grantów. Grantobiorcami mogą być organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe prowadzące zajęcia dla nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli oraz konsorcja powyższych podmiotów.

W przygotowanie konkursu dla nauczycieli zaangażowane było Ministerstwo Edukacji Narodowej.

– Konkurs doskonale wpisuje się w prowadzone obecnie działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rządowy program „Aktywna Tablica”, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, czyli szerokopasmowy internet we wszystkich szkołach wprowadzany przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, a także nowa podstawa programowa mająca na celu kształcenie u uczniów kreatywności, zdolności do podejmowania i realizacji innowacji, świadomego stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych to istotne elementy zmieniające polską szkołę – powiedziała Anna Zalewska, minister edukacji narodowej.

Wnioski można składać w dniach: od 20.08.2018 r. do 19.10.2018 r.

Ministerstwo Cyfryzacji/RT


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

50-milionow-zlotych-szkolenie-umiejetnosci-cyfrowych