– Ta ustawa przybliża nas do realizacji tego celu, który ja kiedyś sobie postawiłem, ubiegając się o urząd Prezydenta, żeby jakość życia zwykłej polskiej rodziny się podniosła – mówił Prezydent podczas uroczystości podpisania noweli ustawy rozszerzającej program „Rodzina 500+

Program obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia, a tych jest 6,7 mln. W sumie przewidziano, że miesięcznie transfery będą kierowane do 4,4 mln rodzin. Wydatki związane z kosztem obsługi programu wyniosą ok. 400 mln zł.

Od momentu startu programu łącznie na 500+ przeznaczyliśmy 68 mld zł. Obecnie świadczenie obejmuje 3,6 mln dzieci. Program w pierwotnej wersji, która weszła w życie w 2016 roku, ustalał próg dochodowy na osobę w gospodarstwie domowym, który uprawniał do świadczenia także na pierwsze dziecko i wynosił on 800 zł lub 1200 zł, gdy rodzina wychowuje dziecko z niepełnosprawnością.

Wnioski o 500+ można składać drogą elektroniczną od 1 lipca

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać drogą elektroniczną już od 1 lipca, a w wersji papierowej od 1 sierpnia. Takie rozwiązanie ma m.in. zachęcić do rejestracji Profilu Zaufanego. Zapewene również będzie istniała możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Jest to bardzo popularne i wygodne rozwiązanie, z którego mogli korzystać m.in. klienci PKO BP.

Projekt ustawy trafił do RCL 19 marca 2019 roku. III czytanie w Sejmie odbyło się 25 kwietnia. Senat nie wniósł poprawek i 10 maja ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

Rozszerzenie programu 500+ także na pierwsze dziecko wzbudza wiele obaw ekonomistów, którzy twierdzą, że środki można by spożytkować efektywniej. Zdania są podzielone.

Foto: Kancelaria Prezydenta.