To pierwszy tak szeroko zakrojony projekt w Europie

Jego celem jest popularyzacja wśród młodych ludzi wskaźników ESG, czyli odpowiedzialnego inwestowania stawiającego większy nacisk na czynniki niefinansowe, czyli środowiskowe (ang. environmental), społeczne (ang. social) oraz zarządcze (ang. governance).

Promocja 1. edycji konkursu AI in ESG Investing w przestrzeni akademickiej rozpoczęła się już pod koniec stycznia 2021 r., a oficjalna inauguracja tego projektu odbyła się online 11 marca br.  Do udziału w konkursie zgłosiły się zespoły z takich krajów, jak Polska, Ukraina, Węgry, Włochy, Niemcy, Chorwacja czy Wielka Brytania. Do końca maja zespoły studentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej będą pracować nad zadaniem konkursowym, które polega na stworzeniu wskaźnika ESG w oparciu o dane finansowe, niefinansowe i alternatywne, a następnie na ocenie skuteczności wykorzystania kryteriów ESG w procesie inwestycji. Poza aspektem edukacyjnym w kontekście coraz popularniejszego nurtu ESG ogromnym atutem konkursu jest jego międzynarodowość – część zespołów tworzą studenci reprezentujący różne uczelnie i narodowości.

– Bardzo nas cieszy współpraca z Fundacją QuantFin nad nowym projektem, który z pewnością można uznać za przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym – wyjaśnia prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland. – Uczestnicy poszerzą nie tylko wiedzę z obszaru ESG, który powoli staje się dominującym trendem w przestrzeni inwestycyjnej, ale również zweryfikują swoje umiejętności potrzebne w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w inwestowaniu.

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo

W pierwszym etapie uczestnicy będą musieli opracować zmienne odnoszące się do kryteriów ESG i opisać je w formie raportu. W drugim etapie natomiast na podstawie tych zmiennych stworzą modele ilościowe i ocenią rezultaty portfela inwestycyjnego zbudowanego na podstawie kryteriów ESG.

– Uwzględnienie czynników środowiskowych, społecznych i odpowiedzialnego zarządzania w prowadzeniu przedsiębiorstwa nigdy nie było tak ważne jak teraz. W centrum uwagi przedstawicieli świata finansów jest wyznaczenie celów ESG, ocena zachęt i skutków finansowych bycia liderem w tym obszarze. Połączenie metod ilościowych z obszarem odpowiedzialnych finansów jest interesujące właśnie w tym kontekście. Formuła konkursu zakłada przedstawienie pomysłów na skorzystanie z danych niefinansowych i alternatywnych w wyznaczeniu indeksów ESG oraz wykazania ich użyteczności w procesie inwestycyjnym – wyjaśnia Wojciech Zdunkiewicz, Prezes Zarządu w Fundacji QuantFin.

– Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów I i II stopnia na kierunkach ekonomicznych, finansowych oraz matematycznych, którzy są zainteresowani tematyką ESG. Świadomi wysokiego poziomu trudności oraz faktu, iż organizujemy pierwszy tego typu konkurs w Europie, postanowiliśmy przygotować dla uczestników raport przedstawiający możliwości tworzenia modeli w oparciu o dane ESG – dodaje Arkadiusz Melon, Project Manager w Fundacji QuantFin.

Nagrody do 4 tys. euro

W maju najlepszych sześć zespołów będzie prezentować wyniki swoich prac przed kapitułą konkursową. Zwycięzcy mogą liczyć na nagrody finansowe w wysokości do 4 tys. euro oraz ofertę stażu w czołowych instytucjach finansowych.

– Od wielu lat działania w ramach ESG, czyli uwzględniające aspekty społeczne, środowiskowe i zarządcze są bardzo ważnym elementem rozwoju ING Banku Śląskiego. Od jakiegoś czasu obserwujemy, że są przedmiotem coraz większego zainteresowania inwestorów i agencji ratingowych, co dodatkowo potwierdza słuszność kierunków naszej działalności. W dalszym ciągu na rynku poszukiwane są jednak metody skutecznej oceny organizacji pod kątem działań zgodnych z ESG. Liczymy na to, że konkurs przybliży nas do lepszej oceny efektywności działań ESG w procesie inwestycji. Dodatkowo cieszy nas wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w innym niż dotychczas środowisku. Fascynuje nas ta forma innowacji, wspieramy jej rozwój w banku, dlatego z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu – podsumowuje Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu w ING Banku Śląskim.

Więcej informacji na stronie: www.esgcompetition.com

Organizatorzy: CFA Society Poland, Fundacja QuantFin
Partner Strategiczny: ING Bank Śląski
Partnerzy: Bank Gospodarstwa Krajowego, Giełda Papierów Wartościowych, EY, NN Investment Partners

Zespoły, które zakwalifikowały się konkursu, reprezentują następujące uczelnie wyższe:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)
 • Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana (Ukraina)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska)
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie (Polska)
 • College of Inspection and Personnel Management (Chorwacja)
 • Uniwersytet w Splicie (Chorwacja)
 • Uniwersytet Komeńskiego (Słowacja)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Nauk Ekonomicznych w Bukareszcie (Węgry)
 • Uniwersytet Warszawski
 • Banking University (Ukraina)
 • Wyższa Szkoła Finansów i Administracji (Czechy)
 • Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Ukraina)
 • Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)
 • Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Niemcy)
 • Uniwersytet Technologii i Ekonomii w Budapeszcie (Węgry)
 • Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa
 • Uniwersytet Karola (Czechy)
 • Budapest Business School (Węgry)
 • Uniwersytet Korwina w Budapeszcie (Węgry)
 • Uniwersytet Boloński (Włochy)
 • BPP University (Wielka Brytania)
 • Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • Copenhagen Business School (Dania)
 • İstanbul Bilgi University (Turcja)
 • Uniwersytet Debreczyński (Węgry)
 • Kijowska Szkoła Ekonomii (Ukraina)
 • Politechnika Turyńska (Włochy)

/CFA Society Poland