Rozwiązanie Businessbank zostanie wdrożone pierwszej grupie klientów w ramach pilotażu. W IV kwartale 2024 roku będzie ono dostępne dla wszystkich małych, średnich i dużych firm.

Automatyzacja księgowości od Alior Banku i Asseco

Usługi BankConnect i Businessbank umożliwią integrację rozwiązań finansowo-księgowych z rodziny Asseco Business Solutions (Softlab ERP, Macrologic ERP, Wapro ERP) z firmowym rachunkiem bankowym w Alior Banku.

Usługa BankConnect Alior Banku skierowana jest do przedsiębiorstw, które przetwarzają dużą liczbę transakcji i oczekują pełnej automatyzacji tego procesu oraz bieżących informacji finansowych. BankConnect integruje systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz finansowo-księgowe (FK) z bankowością internetową BusinessPro. Proces uwierzytelniania oparty jest na infrastrukturze klucza publicznego, co zapewnia wysoki poziom poufności i wiarygodności przesyłanych informacji.

Businessbank to oferowana przez Asseco Business Solutions usługa chmurowa, która jest dostępna w ramach platformy wymiany dokumentów z kontrahentami, tj. Businesslink. Dzięki integracji z bankami pozwala na obsługę konta bankowego bezpośrednio z systemu ERP. Funkcjonalności usługi obejmują automatyczne ściąganie wyciągów bankowych i monitorowanie salda rachunku bankowego. Ponadto Businessbank umożliwia automatyzację wysyłki przelewów z systemu ERP bezpośrednio do banku.