W całym 2021 roku zysk netto Alior Banku wyniósł 482 mln zł wzrastając o 793 mln zł w stosunku do wyniku z 2020 roku. Spółka kontynuuje stabilny wzrost skali działania. Na koniec roku jej aktywa wyniosły 83 mld zł (+6% względem wyniku z 2020 r.).

– Zamknęliśmy 2021 rok, osiągając kwartał dobrych wyników finansowych. Alior Bank wykorzystał sprzyjające otoczenie makroekonomiczne do wzrostu działalności. Realizujemy nasze cele strategiczne w obszarze ESG w oparciu o ofertę umożliwiającą spersonalizowane usługi, a także dalszy rozwój zdalnych kanałów bankowości – mówi Grzegorz Olszewski, wiceprezes zarządu, kierujący pracami zarządu Alior Banku.

Pogłębiona cyfryzacja

W IV kw. 2021 r. z aplikacji mobilnej Alior Banku skorzystało o 20% więcej klientów. Bank odnotował także 37% wzrost wykonanych przy jej pomocy przelewów. W analizowanym okresie jego klienci wykonali ponad 9 mln przelewów BLIKIEM (+70% r/r). Jedna trzecia użytkowników bankowości internetowej jest już mobile only

W ostatnich miesiącach Alior Bank wprowadził nowości jak zbliżeniowe płatności BLIKIEM czy usługę natychmiastowej tokenizacji karty płatniczej dla klientów Kantoru Walutowego. Bank wdraża projekty optymalizujące procesy i kanały zdalnej obsługi.

Alior Bank rozwija także linię produktów opartych o sprzedaż multiproduktową (automatyczna kalkulacja parametrów oferty). Sprzedaż pożyczki w ostatnim kwartale 2021 roku wyniosła 1,35 mld zł (+38 proc. rdr). Bank stawia na rozwój dostępności produktów w kanałach zdalnych, wdrażając m.in. podpis cyfrowy umożliwiający dostęp do dokumentów kredytowych w chmurze.

Rekordowy wolumen sprzedaży odnotowano w ostatnim kwartale 2021 r. w segmencie kredytów Consumer Finance (1,52 mld zł). Udział Alior Banku w rynku tych produktów wyniósł 17,8 proc.

Liczba aktywnie używanych kart płatniczych wyniosła w analizowanym okresie 71,2 tys. (+7% r/r), z kolei wolumen transakcji bezgotówkowych osiągnął poziom 637 mln zł (+24% r/r). Rośnie również liczba użytkowników platformy BankConnect (+36%. r/r).

Spółki Grupy również na plusie

W 2021 roku portfel należności w Alior Leasing zwiększył się o 11% i przekroczył 6 mld zł. Liczba umów zawartych na koniec 2021 roku wyniosła 105 tys. (+ 11% r/r) z 74,3 tys. obsługiwanych klientów. Spółka w IV kw. ubiegłego roku kontynuowała realizację przyjętych inicjatyw strategicznych, takich jak automatyczna decyzja kredytowa oraz optymalizowała procesy sprzedażowe i posprzedażowe. W IV kw. 2021 sprzedaż Alior Leasing wyniosła 706 mln zł (+ 3% r/r).

Z kolei Biuro Maklerskie Alior Banku w całym minionym roku osiągnęło wyniki, zbliżone do 2020 roku. Wypracowane w 2021 r. przychody prowizyjne wyniosły 53 mln zł, wobec 55,6 mln zł w roku wcześniejszym. Biuro Maklerskie Alior Banku rozpoczęło także jako pierwsze na polskim rynku świadczenie usługi płatnego doradztwa inwestycyjnego dla klientów.

Alior TFI pod względem zarządzanych aktywów w ciągu ostatnich 12 miesięcy urósł w tempie wyższym niż rynek. Do końca IV kw. 2021 r. aktywa pod zarządzaniem w funduszach otwartych zwiększyły się o 11 r/r do poziomu 1,27 mld zł.