Nagrodę w wysokości 400 zł otrzymają firmy, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed założeniem iKonta Biznes nie posiadały w Alior Banku żadnego produktu dla przedsiębiorców oraz składając wniosek internetowy o iKonto Biznes, użyją kodu promocyjnego PROMO400.

Promocja od Alior Banku dla przedsiębiorców

Należy także spełnić warunki uczestnictwa w promocji „400 zł na start” i w ciągu maksymalnie 15 dni kalendarzowych od złożenia wniosku zawrzeć z Alior Bankiem umowę o rachunek. Następnie w ciągu 45 dni kalendarzowych od otwarcia iKonta Biznes posiadacz rachunku powinien wykonać z niego przelew do ZUS lub organów podatkowych. Wniosek internetowy w ramach promocji można złożyć do 31 stycznia 2024 r. Kod promocyjny dostępny jest dla 3000 pierwszych klientów.

Bank nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego iKonto Biznes. Opłatom nie podlegają też m.in. internetowe przelewy krajowe Elixir, w tym do ZUS i US oraz wypłaty z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku.

Nagradzane są również wybrane transakcje. Dodatkowa premia zostanie wypłacona klientowi, który wykona czynności określone w regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4×4 – edycja III. Jej maksymalna wysokość wynosi 1500 zł w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia otwarcia rachunku. Premia wypłacana jest w cyklach miesięcznych, nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania promocji, tylko w okresie pierwszych 12 miesięcy od przystąpienia do niej, wliczając w to miesiąc przystąpienia do promocji.

Cały proces otwarcia iKonta Biznes odbywa się zdalnie. Wniosek można złożyć zarówno na stronie internetowej, jak i w bankowości internetowej. Klienci, którzy złożą wniosek w bankowości internetowej są automatycznie objęci promocją i nie muszą podawać kodu promocyjnego.