Nagrodę w wysokości 500 zł otrzymają firmy, które składając wniosek internetowy, użyją kodu promocyjnego PROMO500, spełnią warunki uczestnictwa w promocji ,,500 zł na start” i w ciągu maksymalnie 15 dni kalendarzowych od złożenia wniosku zawrą z Alior Bankiem umowę o rachunek.

Promocja dla firm od Alior Banku

Następnie w ciągu 45 dni kalendarzowych od otwarcia iKonta Biznes należy wykonać z niego przelew do ZUS lub organów podatkowych. Wniosek internetowy w ramach promocji można złożyć do 15 sierpnia bieżącego roku.

Alior Bank nagrodzi firmy, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed założeniem iKonta Biznes nie posiadały w nim żadnego produktu dla przedsiębiorców.

Bank nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego iKonto Biznes. Opłatom nie podlegają też m.in. internetowe przelewy krajowe eliksir, w tym do ZUS i US oraz wypłaty z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku.

Nagradzane są również wybrane transakcje. Premia zostanie wypłacona klientowi, który wykona czynności określone w regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4×4 – edycja III. Jej maksymalna wysokość wynosi 1500 zł w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia otwarcia rachunku. Premia wypłacana jest w cyklach miesięcznych, nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania promocji.

Cały proces otwarcia iKonta Biznes odbywa się zdalnie. Umowa podpisywana jest elektronicznie i zatwierdzana SMS-em.