– Faktoring samorządowy zapewnia firmom, które są dostawcami jednostek samorządu terytorialnego, pewne źródło finansowania kredytu kupieckiego bez konieczności badania ich zdolności kredytowej. W ramach podpisanej z klientem umowy faktoringowej nabywamy i finansujemy do 100 proc. wartości wierzytelności – mówi Marek Sołtysiak, dyrektor zarządzający Pionem Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Faktoring samorządowy już dostępny w Alior Banku

Jak działa faktoring samorządowy? Tego rodzaju finansowanie nie wymaga badania zdolności kredytowej klienta. Jest ono skierowane do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które mają zawarty kontrakt z jednostką samorządu terytorialnego.

Minimalna wartość limitu wynosi 100 tys. zł. Przedmiotem finansowania są faktury z terminem płatności do 180 dni, natomiast w przypadku płatności ratalnych Alior Bank umożliwia finansowanie do 5 lat. Środki uzyskane z tytułu sfinansowanych faktur w ramach faktoringu samorządowego mogą być przeznaczone na pokrycie zobowiązań wobec dostawców czy podwykonawców.

Umowa faktoringu samorządowego jest podpisywana standardowo na okres do 24 miesięcy lub maksymalnie na 5 lat ratalnie, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez bank. Zabezpieczeniami limitu jest weksel klienta oraz pełnomocnictwo do rachunku w Alior Banku.