Opieka zdrowotna jest realizowana na terenie Polski i obejmuje konsultacje lekarskie bez skierowań, badania diagnostyczne, badania i zabiegi ambulatoryjne oraz zabiegi rehabilitacyjne, zgodnie z wybranym wariantem. Oferta gwarantuje dostęp do lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.

Alior Bank rozszerza swoją ofertę o usługi PZU

Ubezpieczenie podstawowe obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałej całkowitej niezdolności do pracy lub trwałym uszkodzeniu ciała. Suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł. Miesięczna składka zależy od zakresu ubezpieczenia i dla każdego ubezpieczonego wynosi 35 zł w wariancie Podstawowym, 45 zł w wariancie Standardowym, 65 zł w wariancie Premium. Składka za wariant Dziecko wynosi 55 zł miesięcznie.

Składka pobierana jest z góry, zbiorczo za wszystkie osoby ubezpieczone, z rachunku firmowego. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest możliwe bezpośrednio w placówkach Alior Banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej BusinessPro. o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz opieki zdrowotnej od PZU S.A.

Z kolei w ramach dodatkowego ubezpieczenia w zakresie opieki zdrowotnej, w zależności od wybranego wariantu, PZU SA w przypadku choroby lub konieczności leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, zorganizuje świadczenia medyczne i pokryje ich koszty.

Ubezpieczeniem NNW oraz opieki zdrowotnej mogą zostać objęte osoby do 65. roku życia – przedsiębiorcy, którzy posiadają lub otworzą konto firmowe w Alior Banku, pracownicy firmy, ich współmałżonkowie i partnerzy życiowi oraz ich dzieci do 18. roku życia.