Bank rozwija model obsługi posprzedażowej biznesu w kanałach zdalnych. Za pośrednictwem telefonu, e-maila lub bankowości internetowej klienci mogą otrzymać informacje o obsłudze produktów depozytowych firmy, złożyć dyspozycję w bankowości internetowej BusinessPro oraz śledzić postępy jej rozpatrywania przez bank.

Udogodnienia dla klientów biznesowych w Alior Banku

Ponadto, zespół specjalistów do spraw obsługi zdalnej przyjmuje zlecenia klientów dotyczące produktów firmowych otwartych w Alior Banku, przygotowuje opinie, zaświadczenia i historie rachunków. Przedsiębiorcy mogą też zdalnie otworzyć rachunek pomocniczy, zamówić kartę debetową lub zgłosić zmianę danych swojej firmy. Lista dyspozycji, które klienci biznesowi mogą zrealizować bez konieczności odwiedzania oddziału obejmuje obecnie 50 pozycji. Od początku tego roku zespół otrzymał 6 534 zleceń od 3 435 klientów biznesowych.

– Nowy zespół specjalistów odpowiada za szybki kontakt z klientem i pełną obsługę posprzedażową. Nasi eksperci wykorzystują zautomatyzowane procesy cyfrowe, pozwalające m.in. na weryfikację uprawnień i tożsamości przedsiębiorcy. Dzięki temu skracamy czas obsługi – mówi Marek Sołtysiak, dyrektor zarządzający Pionem Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Nowy zespół Alior Banku rozszerzył zakres dotychczasowej zdalnej obsługi klientów biznesowych. Użytkownicy bankowości internetowej BusinessPro mogą realizować dyspozycje online również za pośrednictwem modułu Centrum Produktów.