Utworzenie PPK jest obowiązkowe dla pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Alior Bank umożliwia przedsiębiorcom zawarcie umów o zarządzanie PPK w swoich oddziałach, obsługujących klientów biznesowych.

Umowę o zarządzanie PPK podpiszesz w placówce Alior Banku

Dzięki oferowanym rozwiązaniom w zakresie prowadzenia PPK klienci banku otrzymają pomoc nie tylko przy wprowadzaniu, ale i bieżącej obsłudze PPK. Do tej pory umowy z funduszem zarządzanym przez TFI PZU podpisało ponad 10,5 tys. pracodawców. Dodatkowo TFI PZU zapewnia szkolenia e-learningowe, wsparcie eksperta oraz łatwy i prosty sposób kontrolowania wpłat za pomocą nowoczesnego i przyjaznego serwisu online – czytamy w komunikacie.

– Dzięki dużej liczbie oddziałów zlokalizowanych na terenie całej Polski, firmy z sektora MŚP zyskają łatwy dostęp do bankierów, specjalizujących się we wdrożeniach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Co ważne, nasi klienci mogą autoryzować umowę podpisem standardowym, podpisem kwalifikowanym lub sms-em  – mówi  Iwona Duda, wiceprezes zarządu, kierująca pracami zarządu Alior Banku.

Program PPK działa od połowy zeszłego roku. Pierwszy etap objął duże firmy, zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Kolejny, przesunięty ze względu na pandemię, dotyczy średniej wielkości firm. Do 27 października br. blisko 80 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających od 50 do 249 osób musi podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Równocześnie taki sam proces objął już firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników.