„Nowa inwestycja” i zlecenia koszykowe to kolejne ułatwienie wprowadzone w ostatnim czasie przez Alior Bank. W lutym została udostępniona  zakładka „Porównaj fundusze” w serwisie inwestycyjnym.

Ułatwienia dla inwestorów

Nowa zakładka o nazwie „Nowa Inwestycja” jest skierowana do wszystkich inwestorów, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych, którzy przez bankowość internetową chcą tworzyć i zarządzać swoim portfelem inwestycyjnym. Klienci mogą wyszukać interesujące ich akcje, obligacje oraz fundusze inwestycyjne i uzyskać szereg niezbędnych informacji na ich temat, które pozwolą im podjąć decyzje na temat inwestycji.

W nowej zakładce klienci Alior Banku znajdą cztery sekcje: „Akcje”, „Obligacje”, „Fundusze” oraz „Ulubione”. Pierwsze trzy umożliwiają zawężenie wyników wyszukiwania danego instrumentu poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów. Dzięki temu użytkownicy mogą wyszukać inwestycje określając np. dla akcji: poziom kapitalizacji, stopę dywidendy czy wskaźnik Free Float, a np. dla funduszy inwestycyjnych: poziom ryzyka, stopy zwroty w wybranym okresie czy poziom opłaty za zarządzanie pobieranej przez TFI.

Drugim aspektem tego rozwiązania jest umożliwienie wyszukania instrumentów opartych o gałęzie gospodarki. W ramach nowej funkcjonalności, dla każdej z grup: akcje, obligacje, fundusze, zostały przygotowane grupy tematyczne pozwalające lepiej dobrać instrumenty do portfela i go dywersyfikować. Są to takie grupy jak np.: bankowość, branża IT, ekologia, energia i paliwa czy transport i logistyka. Ich podział zależy od profilu działalności spółek, rodzaju emitentów w przypadku obligacji, a także klasy aktywów oraz obszaru geograficznego, na jakim inwestuje fundusz.

Akcje możesz dodać do ulubionych

Klient nie musi od razu decydować się na składanie zleceń i zawieranie transakcji. W zakładce „Ulubione” może zapisać wybrane instrumenty, jak również na bieżąco je obserwować i porównywać za pomocą dostępnych wskaźników. W odpowiednim dla inwestora momencie, wybrane instrumenty z koszyka „Ulubione” może dodać do własnego, prawdziwego portfela inwestycji.

Po aktualizacji systemu, inwestorzy giełdowi, mają możliwość skorzystania z opcji „Wyślij później” przy składaniu zleceń. Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie zlecenia oczekującego, którego realizacja będzie możliwa w późniejszym, wybranym przez inwestora, terminie.