O sprawie poinformował Reuters. Ant Group opublikował zasady samoregulacji finansowej 4 miesiące po wstrzymanym przez chińskiego regulatora IPO. Przypomnijmy, że debiut giełdowy Ant Group wyceniany był na 37 mld USD, ale dosłownie na kilka dni przed wejściem na giełdę chiński regulator wstrzymał plany giganta fintech. Sprawa odbiła się głośnym echem w mediach na całym świecie – w międzyczasie na parę tygodni z przestrzeni publicznej zniknął  szef Ant Group Jack Ma. Ponadto chiński regulator poważnie rozważał wprowadzenie istotnych ograniczeń w działalności niebankowych fintechów w Państwie Środka np. limitowanie partnerstw z instytucjami finansowymi.

Powodem było m.in. zagrożenie dla stabilności finansowej. Ant Group to nie tylko gigant płatniczy, ale także kredytowy – Ludowy Bank Chin zarzucał spółce, że – w największym skrócie – produkty pożyczkowe, które oferuje w partnerstwie z innymi instytucjami finansowymi, w sposób nieproporcjonalny rozkładają ryzyko – Ant Group czerpie głównie korzyści, podczas gdy partnerzy ponoszą największe ryzyko braku spłaty zobowiązań zaciąganych przez użytkowników Ant Group.

To tworzy ryzyka systemowe. IPO, zdaniem części ekspertów, gdyby nie zostało wstrzymane, pozwoliłoby na kontynuowanie tego modelu działania (chińskie władze miałyby ograniczone pole manewru w kwestii wywierania nacisku), a to – ich zdaniem – mogłoby doprowadzić do dużych problemów w przyszłości. To wyjątkowo interesująca i rzadka sytuacja. Co oczywiste zdania co do słuszności działania chińskich władz są podzielone, ale – co również ciekawe – z przewagą na rzecz tych, którzy uznali interwencję regulatorów za uzasadnioną.

Ograniczenia w działalności kredytowej

Z informacji przedstawionych przez Reuters wynika, że Ant Group zamierza ograniczyć część swojej działalności i podejmuje kroki w celu dostosowania swoich wymogów kapitałowych do podobnego poziomu co w bankach. Fintech ma też przekształcić się w holding finansowy, co już było wcześniej komunikowane.

Spółka obniżyła także limity dla pożyczek udzielanych młodym użytkownikom. Chodzi o platformę Huabei, która należy do Ant Group, a która oferuje wirtualną kartę i pożyczki. Obniżenie limitu ma na celu budowanie bardziej racjonalnych nawyków wśród młodych klientów Ant Group.

Co jest w oświadczeniu Ant Group?

Reuters podaje, że Ant w oświadczeniu napisało iż nie będzie udzielać pożyczek nieletnim i będzie zapobiegać finansowaniu niektórych małych firm skupionych na rynku nieruchomości. Zdaniem chińskich władz, to właśnie na tym rynku istnieje największe ryzyko bańki. Ponadto spółka ograniczy dostępność usługi scoringu kredytowego Zima Credit bez omówienia konkretnego ryzyka takiej współpracy z instytucjami finansowymi i pożyczkodawcami.